Ba Chẽ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

27/01/2021 21:30

Ngày 27/01, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Dự tại điểm cầu huyện Ba Chẽ có các đồng chí: Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành viên các tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban An ninh, trật tự, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh Quảng Ninh, tỉnh đã nhanh chóng, tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Từ ngày 8/1/2021, Ban chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh được thành lập, gồm 15 đồng chí, do Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban. Đồng thời, thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh với 31 thành viên, 13/13 địa phương cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Các ngành, đơn vị, địa phương chủ động rà soát các điều kiện cho công tác chuẩn bị bầu cử. Trong đó, đã rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Như vậy, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử của Quảng Ninh sớm hơn so với quy định của Trung ương và các địa phương khác trong toàn quốc; đảm bảo sự chủ động trong triển khai các bước tiếp theo.

Hội nghị được trực tuyến đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là HĐND các cấp. Đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, tăng cường thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang hiểu rõ về ý nghĩa, quy trình cuộc bầu cử, các bước hiệp thương, công tác chuẩn bị nhân sự. Đồng thời, tăng cường phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lực lượng vũ trang tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Sở Tài chính phối hợp Sở Nội vụ tham mưu cho tỉnh ban hành dự toán kinh phí cho bầu cử.

UBND các cấp tiếp tục tổ chức thành lập các tổ bầu cử, chuẩn bị tài liệu, phiếu bầu cử, địa điểm bầu cử, cơ sở vật chất, trang trí, công tác hiệp thương.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện Ba Chẽ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh rà soát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp kết thúc; huyện Ba chẽ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện để quán triệt, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Uỷ viên Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc các thôn, khu phố.

Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 20/01/2021 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND; Hướng dẫn hiệp thương, Hội nghị cử tri; Quán triệt Kế hoạch số 03-KH/UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quán triệt công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Triển khai công tác bầu cử, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Chẽ đã xây dựng Kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp huyện, xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã thành lập 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết, Tiểu ban An ninh trật tự, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện yêu cầu các cơ quan, bàn ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; lựa chọn người có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, chất lượng và có uy tín đối với nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử; nắm chắc tình hình số lượng cử tri trên địa bàn để khi niêm yết cử tri đảm bảo đúng quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đảm bảo quyền tránh nhiệm công dân theo luật định; phát huy vai trò đội ngũ Bí thư, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, già làng, trưởng bản, người có uy tín các thôn khu phố để nắm bắt, xử lý tình hình ổn định dân cư vận động nhân dân tham gia bầu cử; đảm bảo thời gian bầu cử theo quy định; chủ động trang trí khánh tiết các điểm bầu cử đúng theo mẫu đã quy định; đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri và nhân dân đối với những người ứng cử Quốc hội HĐND các cấp; đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2455
Đã truy cập: 3128196