Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Thanh Lâm

02/02/2021 15:30

Ngày 02/02, Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy xã Thanh Lâm kết quả công tác năm 2020, triển khai Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 và thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Đảng ủy xã Thanh Lâm đã bám sát Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Nghị quyết số 117-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020; quyết liệt phòng, chống đại dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh; quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh; tổ chức tốt cuộc bầu cử trưởng thôn, đại hội các Chi bộ và thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là, tổng sản lượng lương thực đạt 116,3 kế hoạch; trồng rừng đạt 128,7% kế hoạch;  thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 107,7% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,57%, hộ cận nghèo còn 1,15%; chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả, tình hình quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, giữ vững.

Năm 2021, Đảng bộ xã Thanh Lâm quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận và Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021. Phấn đấu có 85 % chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%; kết nạp đảng viên mới hàng năm từ 3% trở lên; Đảng bộ, chính quyền Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt từ 300 ha trở lên; tổng sản lượng lương thực đạt 1.100 tấn; trồng rừng đạt 550 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 190 ha, cây dược liệu 10 ha trở lên; thu ngân sách địa bàn tăng 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; đào tạo nghề và tạo việc làm cho trên 20 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo vững chắc; xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí đồng bằng Sông Hồng.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của xã Thanh Lâm trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ xã Thanh Lâm quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021; chú công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, sức chiến đấu của đảng; xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện xuyên suốt, hiệu quả Chỉ thị số 01- CT/HU ngày 01/9/2020 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn và Đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý trên địa bàn huyện; chú trọng công tác nhân sự chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảng bộ xã đặc biệt lưu ý, tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng chỉ đạo nhân dân tập trung đẩy mạnh sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, thâm canh, nhân rộng các sản phẩm có năng suất chất lượng, giá trị kinh tế cao; các sản phẩm chủ lực về dược liệu; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đất rừng; tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác cải cách hành chính, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nền hành chính vì nhân dân phục vụ; quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng Lễ hội Đình Làng Dạ phục vụ phát triển du lịch cộng đồng kết nối dự án khu nghỉ dưỡng Safari Đồng Sơn - Kỳ Thượng trong thời gian tới; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn… thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, vì mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1481
Đã truy cập: 5504449