Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

03/02/2021 09:30

Ngày 02/02, Ban Thường vụ Huyện uỷ làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Thị trấn về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và Thông báo kết luận số 534-TB/HU ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ giải pháp năm 2021 và triển khai Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 29/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ đã chủ động, bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện; nắm chắc tình hình địa phương; tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được tăng cường; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt coi trọng; triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị trấn Ba Chẽ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các chỉ tiêu chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,6% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 05 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt 112,6% kế hoạch; số đàn ong mật 527 tổ, sản lượng đạt 3.162 lít mật, đạt 126,5% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 3,2 tỷ đồng, đạt 111,7% kế hoạch; đào tạo việc làm mới  cho151 lao động, đạt 188,7% kế hoạch; giảm hộ nghèo 04 hộ, đạt 200% kế hoạch; duy trì giữ vững 03 trường đạt chuẩn quốc gia; công tác quốc phòng- an ninh được đảm bảo.

Năm 2021, Đảng bộ Thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 05 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 80% trở lên; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế  theo giá hiện hành đạt 15%; tổng sản lượng lương thực đạt 173,3 tấn; đạt 123 tấn thịt hơi các loại; sản lượng mật ong 2.700 lít; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3,8 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 90 lao động; không còn hộ cận nghèo; duy trì giữ vững 03 trường chuẩn quốc gia; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%; giữ vững danh hiệu và nâng cao chất lượng các khu phố văn hóa, Thị trấn tiên tiến xuất sắc.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Thị trấn đạt được trong năm 2020. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Thị trấn tiếp thu nghiêm các ý kiến của các đại biểu; tiếp tục phát huy tinh thần, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 29/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2021; tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng ủy cần tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành Chính quyền; nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa hiện đại, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4; chú trọng công tác nắm bắt tình hình nhân dân; tập trung phát triển thương mại- dịch vụ; phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị; công tác giải phóng mặt bằng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm vỉa hè; xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân; xây dựng phương án, mô hình quản lý tại Chợ mới Trung tâm huyện; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu và vận động lao động đến làm việc tại Cụm cảng công nghiệp, tại các ngành Than theo tinh thần 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy; tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT, ATGT, đảm bảo, giữ vững  quốc phòng- an ninh; quyết tâm xây dựng Thị trấn Ba Chẽ xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Trước mắt, Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo vệ an toàn địa bàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; quan tâm, chăm lo đảm bảo chính sách an sinh xã, bảo đảm mọi điều kiện cho nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 926
Đã truy cập: 6860322