Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2021 - 2026

05/02/2021 10:00

Ngày 05/02, Uỷ ban MTTQ huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thảo luận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đinh Thị Vỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng huyện và các thành viên Ủy ban MTTQ huyện. Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện khẳng định: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là rất quan trọng, nhằm thảo luận và thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND huyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm theo đúng quy định của luật, do vậy các đại biểu cần nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, nhất là Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các hướng dẫn của Trung ương, tỉnh để tiến hành thảo luận một cách trách nhiệm và dân chủ.

Các đại biểu đã thảo luận về số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu.

Tại Hội nghị, đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Tờ trình dự kiến về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để hội nghị làm căn cứ thảo luận. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, huyện Ba Chẽ được bầu 30 đại biểu và dự kiến tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện ít nhất là 90 người. Trong đó cơ cấu Thường trực Huyện ủy 02 đại biểu, các Ban Xây dựng Đảng 03 đại biểu, Thường trực HĐND huyện 01 đại biểu, Thường trực UBND huyện 02 đại biểu, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện (chuyên trách) 02 đại biểu; các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện 02 đại biểu; đơn vị sự nghiệp 02 đại biểu (là nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số, ngoài Đảng); lực lượng vũ trang 02 đại biểu; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện 04 đại biểu; các xã, thị trấn 10 đại biểu.

Quang cảnh hội nghị.

Về cơ cấu theo thành phần, tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm 30%; đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 03 người, chiếm 10%; đại biểu ngoài Đảng 03 người, chiếm 10%; đại biểu tái cử đảm bảo ít nhất 30%; đại biểu là người dân tộc thiểu số phù hợp với địa phương; 100% đại biểu có trình độ văn hóa 10/10 và 12/12; 90% trở lên có trình độ đại học trở lên và phấn đấu từ 65% trở lên đại biểu có bằng cử nhân cao cấp chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, thảo luận và đã thống nhất thông qua số lượng, thành phần, cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Tờ trình của Thường trực HĐND huyện./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2331
Đã truy cập: 3128072