Ba Chẽ sẽ tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào ngày mùng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021

08/02/2021 15:00

Nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; đưa Tết trồng cây trở thành phong trào truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Chẽ; góp phần thực hiện thắng lợi sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới.

Nhờ làm tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tỉ lệ che phủ rừng của huyện Ba Chẽ đến hết năm 2020 đạt 72%.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 sẽ được huyện Ba Chẽ tổ chức vào ngày 17/02 (tức ngày 06/01 âm lịch năm Tân sửu 2021) tại khu vực Hồ chứa nước thôn Khe Loọng, xã Thanh Sơn, với chỉ tiêu cao hơn 1,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2020.

Sau Lễ phát động, các xã, Thị trấn sẽ tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức trồng cây lâm nghiệp, cây xanh, bóng mát, hàng rào cây xanh trong khuôn viên nhà Văn hoá thôn, khu, trụ sở, khu trung tâm xã; các tuyến đường nội thôn nên lựa chọn trồng các loài cây như Dổi xanh, Lim xanh, Lát hoa và một số loài cây bản địa khác cho phù hợp điều kiện đặc thù của thôn theo tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới; trồng cây tại các vườn đăng ký vườn đạt chuẩn nông thôn mới tạo cành quan môi trường xanh, sạch, đẹp xung quanh địa bàn và trụ sở của đơn vị. Vận động nhân dân hưởng ứng Tết trồng cây tại gia đình thông qua việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn,dự án trồng cây dược liệu và dự án phát triển sản xuất. Các cơ quan, đơn vị chủ động trồng cây xanh bóng mát tại khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học.

Theo kế hoạch năm 2021, huyện Ba Chẽ phấn đấu trồng 3.000 ha rừng, trong đó trồng rừng gỗ lớn 650 ha, dược liệu 84 ha.

Ba Chẽ sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào ngày mùng 6 âm lịch năm Tân Sửu 2021.

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt coi trọng bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng gỗ lớn và trồng cây dược liệu, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, với mục tiêu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2025 huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh Quảng Ninh./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3148
Đã truy cập: 3971311