Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 tại Ba Chẽ

18/02/2021 14:30

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người” và cụ thể hóa Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”. Ngày 18/02, tại khu vực Hồ chứa nước Khe Loọng, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và lãnh đạo huyện tham dự chương trình phát động.

Dự chương trình phát động về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể huyện và bà con nhân dân xã Thanh Sơn.

Đ/c Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ cùng người dân tham gia trồng rừng.

Đ/c Cao Tường Huy - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ tham gia trồng rừng.

Đ/c Vũ Quyết Tiến - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cùng đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh tham gia trồng rừng.

Đ/c Vi Ngọc Bích - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng đại diện các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang tham gia trồng rừng.

Đại tá Lê Văn Long - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện tham gia trồng rừng.

Đ/c Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ tham gia trồng rừng.

Đ/c Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tham gia trồng rừng.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh phát động phong trào trồng cây năm 2021, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ba Chẽ là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn. Hiện diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp toàn huyện đạt hơn 56.691ha, chiếm trên 93,4% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện, trong đó diện tích rừng trồng đạt hơn 38.777,7 ha. Xác định công tác trồng rừng, trồng cây mang lợi ích to lớn, năm 2020, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đẩy mạnh sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Ba Chẽ đã trồng được 3.854 ha rừng, đạt 128,5% kế hoạch; trong đó đã trồng được 813 ha cây gỗ lớn; tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 72%, tăng 0,5% so với năm 2019.

Năm 2021, huyện Ba Chẽ quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý của huyện. Thực hiện chỉ tiêu trồng rừng đạt 3.000ha, duy trì độ che phủ rừng đạt 72%; phấn đấu trồng 650 ha cây gỗ lớn và 84 ha cây dược liệu; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ phát động phong trào trồng cây năm 2021.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đề nghị UBND các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp hăng hái tham gia Tết trồng cây, thông qua việc triển khai thực hiện các dự án trồng rừng gỗ lớn, dự án trồng cây dược liệu, hoàn thành tốt chỉ tiêu diện tích trồng rừng gỗ lớn và trồng cây dược liệu được giao năm 2021; phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với đặc thù của địa phương, góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19 NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Lâm nghiệp bền vững.

Với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ;  Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV với mục tiêu đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy khẳng định huyện đang tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025, trong đó mỗi năm sẽ phấn đấu trồng mới 650 ha rừng gỗ lớn với các loài như Sa mộc, Lim, Thông mã vỹ, Keo úc, Dổi, Lát hoa, đến năm 2025 huyện sẽ có tổng diện tích hơn 3.000ha rừng gỗ lớn; đồng thời đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn giá trị rừng nguyên sinh hiện có với tổng diện tích hơn 7.000ha trên địa bàn toàn huyện để gắn phát triển kinh tế lâm nghiệp và du lịch bản địa, sinh thái rừng, huyện cũng sẽ thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng bền vững  cho 30% diện tích rừng hiện có, để nâng cao giá trị rừng trồng.

Công tác trồng, chăm sóc bảo vệ rừng không chỉ góp phần quan trọng trong việc điều tiết khí hậu phòng chống lũ bão mà còn lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân, là nguồn thu nhập chính của người nông dân huyện miền núi, vì vậy trong chương trình phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021 đã nhận được dự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn huyện.

Chị Triệu Thị Dung, xã Thanh Sơn cho biết: Từ Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã chúng tôi. Người dân chúng tôi sẽ tăng cường công tác trồng, quản lý, chăm sóc bảo vệ rừng, nhất là trong thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn của huyện để bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo vệ nguồn sinh thủy và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của gia đình.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và các đại biểu cùng bà con nhân dân đã tiến hành trồng mới hơn 5.000 cây dổi và cây lim xanh, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Cùng thời điểm Lễ phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt hưởng ứng trồng cây xanh, bóng mát tại các cụm dân cư, dọc tuyến đường liên thôn, liên xã, nhà văn hóa thôn và các trường học.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang; lãnh đạo huyện Ba Chẽ tham quan vườn Trà hoa vàng của hộ gia đình ông Đàm Văn Cường, xã Thanh Sơn.

Tham quan vườn mô hình trồng Dổi kết hợp trồng cây Ba kích tím dưới tán tại xã Thanh Sơn.

Một số hình ảnh tại Chương trình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021:


Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2814
Đã truy cập: 5510021