HĐND huyện Ba Chẽ: Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/02/2021 16:00

Ngày 22/02, HĐND huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo các Ban HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đ/c Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQ huyện Ba Chẽ. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, huyện Ba Chẽ được bầu 30 đại biểu. Trong đó, số lượng, cơ cấu, thành phần đối với HĐND huyện gồm 3 đại biểu, cụ thể: Thường trực HĐND huyện 01 đại biểu; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện (chuyên trách) 02 đại biểu.

Tại Hội nghị, trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, đồng chí Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả nhận xét và danh sách dự kiến người được giới thiệu ứng cử để hội nghị làm căn cứ thảo luận, giới thiệu đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Biểu quyết thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đối chiếu với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND huyện, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua danh sách người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 đồng chí: Đ/c Linh Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Đ/c Nịnh Thị Hảo - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2513
Đã truy cập: 3128254