Thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

25/02/2021 17:00

Ngày 25/02/2021, Uỷ ban Bầu cử huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 15/TB-UBBC về phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 373
Đã truy cập: 5225685