Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021

05/03/2021 14:30

Ngày 05/3, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Trong tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị toàn huyện thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện phòng dịch theo nguyên tắc “5K” và “phương châm chống dịch như chống giặc”, “3 trước”, “4 tại chỗ” đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Các bước, quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai đồng bộ đảm bảo thời gian, quy định. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX; ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch triển khai công tác bầu cử; phê duyệt số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhân dân tích cực chuẩn bị hiện trường trồng rừng với hơn 9,1 triệu cây giống; lập 06 dự án trồng dược liệu với 215,4 ha, đạt 256,4% kế hoạch; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 47,8% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 100% kế hoạch. chương trình xây dựng Nông thôn mới; Nông thôn mới nâng cao được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính; công tác xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, đô thị; công tác xúc tiến đầu tư; công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và kịp thời; các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; đảm bảo vật tư, y tế, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; tổ chức tốt lễ giao, nhận quân, 100% quân số nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian, nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tháng 02 và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng tập trung quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, nhất là thực hiện thông điệp “5K”, thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch với mục tiêu không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức các hoạt động chào mừng 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ; 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt chú trọng tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ hai; tiếp tục thực hiện nghiêm các bước, quy trình cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung vào giám sát, kiểm công tác phòng chống dịch Covdi-19; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính; thực thi công vụ của đội cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cơ sở Đảng tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện; tiếp tục tập trung ưu tiên toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới gắn với phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; thường xuyên giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện 02 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động và tăng cường vận động nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; nâng cao hiệu quả, chất lượng rừng trồng gắn với phát triển du lịch dịch vụ; tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư, sớm đưa dự án Chế biến gỗ rừng trồng đi vào hoạt động; tiếp tục tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn; triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản lý đất đai, đất rừng; đảm bảo giữ vững quốc phòng- an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 850
Đã truy cập: 5503818