Ba Chẽ tích cực cho công tác bầu cử

08/03/2021 15:30

Trong những ngày này, huyện Ba Chẽ đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, huyện Ba Chẽ đã nhanh chóng ban hành Kế hoạch số 28-KH/HU triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử, gồm 13 đồng chí, do Đồng chí Bí thư Huyện ủy, làm Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử huyện với 15 thành viên, do Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử; thành lập tiểu ban An ninh, trật tự; tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết để giúp việc cho Ủy ban bầu cử; 8/8 xã thị trấn cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đảm bảo số lượng, thành phần và thời gian theo luật định.

Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, Ban chỉ đạo bầu cử huyện đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức. Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đã chỉ đạo Trung tâm Truyền thông & Văn hóa huyện tăng cường thời lượng phát sóng trên sóng phát thanh, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, panô, áp phíc, màn hình LED; nhất là thành lập chuyện mục “Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026” nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử HĐND  năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, huyện đã tổ chức quán triệt tới 27 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc với 130 chi bộ và 1.796 đảng viên tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công tác nhân sự được huyện đặc biệt chú trọng, nhằm lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Do đó, công tác giới thiệu người ứng cử, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian, đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đảm bảo đúng luật quy định. Qua hiệp thương lần thứ nhất, huyện đã giới thiệu 01 người ứng cử để bầu đại biểu Quốc hội; giới thiệu 08 người ứng cử, để bầu 02 đại biểu HĐND tỉnh; giới thiệu 90 người ứng cử, để bầu 30 đại biểu HĐND huyện và 442 người ứng cử, để bầu 147 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã được thực hiện dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, chất lượng; bảo đảm cơ cấu hợp lý về tỷ lệ nữ tham gia ứng cử, tỷ lệ người dưới độ tuổi 35; người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng và người tái cử.

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất hiện cũng đang được khẩn trương thực hiện, với tổng số 67 đơn vị bầu cử, trong đó có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; có 57 đơn vị bầu cử với 57 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp xã. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo lập danh sách cử tri ban đầu, với tổng số 15.262 cử tri; tiến hành rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử; xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại, hòa giải nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền. đến thời điểm này chưa ghi nhận có đơn thư phản ánh khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử.

Hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện nay Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác những người ứng cử; tiến hành chuẩn bị các bước lập và niêm yết danh sách cử cử tri; tổ chức học tập nguyên tắc, thể lệ bầu cử, phổ biến tiểu sử người ứng cử. Sau hội nghị hiệp thương lần hai, sẽ chuẩn bị các bước cho hội nghị hiệp thương lần ba để lập danh sách chính thức người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực và toàn diện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Ba Chẽ sẽ thành công tốt đẹp, là ngày hội của toàn dân. Qua cuộc bầu cử sẽ chọn lựa được những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực sự là cầu nối giữ Đảng, nhà nước và quần chúng nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 649
Đã truy cập: 5485074