Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Nguyễn Văn Hồi làm việc tại Ba Chẽ

09/03/2021 15:00

Ngày 09/3, Đoàn công tác số 6 của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019; Thông báo Kết luận số 656-KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 tại huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Trưởng đoàn công tác kiểm tra tuyến tỉnh lộ 342 kết nối với Đồng Sơn - Kỳ thượng, Thành phố Hạ Long.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BanThường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 02/12/2019 và Thông báo Kết luận số 656-KL/TU ngày 29/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, cả 15/15 chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó giá trị sản xuất các ngành kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá đạt 15,1%; trồng rừng tập trung tăng 14,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 39,2 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả; công tác giảm nghèo được chú trọng tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,85 %; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, huyện Ba Chẽ xác định chủ đề công tác năm là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”.  Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chính như: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3 - 3,5%.  Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 650ha, dược liệu 84ha; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 15%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 45 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch tỉnh giao; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5 %, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,0%; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM khu vực Đồng bằng Sông Hồng theo bộ tiêu chí NTM, giai đoạn 2020 - 2025…Đặc biệt, quyết tâm chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; giới thiệu 01 đại biểu Quốc hội; bầu 02 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND huyện và 147 đại biểu HĐND xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi và đoàn công tác thăm trang trại trồng Trà hoa vàng tại xã Đạp Thanh.

Với quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của tỉnh, trong 2 tháng đầu năm 2021, huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ sở Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tổ chức làm việc với các xã, thị trấn về triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị toàn huyện thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai đồng bộ đảm bảo thời gian, quy định. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX; ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử, các tiểu ban phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê duyệt số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới. 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, nhân dân tích cực chuẩn bị hiện trường trồng rừng với hơn 9,1 triệu cây giống; lập 06 dự án trồng dược liệu với 215,4 ha, đạt 256,4% kế hoạch; công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 47,8% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 đạt 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực đồng bộ, hiệu quả; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tổ chức tốt lễ giao, nhận quân, 100% quân số nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đoàn công tác thăm, kiểm tra mô hình trồng dược liệu Ba kích tím tại xã Thanh Lâm.

Tại cuộc làm việc, huyện Ba Chẽ đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác của tỉnh về một số giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, đề nghị tỉnh cho chủ trương để huyện  xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để tháo gỡ khó khăn, bất cập, tạo động lực cho địa phương phát triển; đề nghị tỉnh sớm có cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 19- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để huyện nhanh chóng đạt mục tiêu 5.000 ha gỗ lớn, trong đó 3.000ha cây bản địa (lim xanh, dổi xanh); tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, sớm đầu tư 8 điểm ngập lụt trên tỉnh lộ 330; cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 330 lên đường cấp 4 miền núi, nâng cấp một số tuyến đường (tỉnh lộ 342) kết nối với Thành phố Hạ Long để kết nối giao thương; quan tâm điều động đội ngũ giáo viên, bác sĩ có tay nghề cao về công tác, nhằm nâng cao công tác khám, điều trị bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương…

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Qua kiểm tra thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội và một số công trình, dự án đầu tư trọng điểm của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của huyện Ba Chẽ trong thực hiện các thông báo, kết luận và nghị quyết của Tỉnh về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tếv- xã hội trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí cao với những nội dung huyện đề nghị tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ cho huyện sớm hoàn thành 8 điểm ngập trên tỉnh lộ 330; chủ trương nâng cấp tỉnh lộ 330 lên đường cấp 4 miền núi; sớm có cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy huyện để huyện hoàn thành mục tiêu trồng rừng gỗ lớn; thống nhất giao huyện Ba Chẽ chủ động làm việc với các giáp ranh nhằm nghiên cứu, xác lập quy hoạch, nâng cấp một số tuyến đường kết nối với Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Thành phố Hạ Long; huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để kết nối giao thương…

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, huyện Ba Chẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt công tác, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện xuyên suốt thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch Covid-19 song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế mũi nhọn lâm nghiệp; chú trọng công tác quản lý quy hoạch đất đai, đất rừng; công tác giải ngân các nguồn vốn; giải phóng mặt bằng; tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng Nông thôn mới; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình tư tưởng đời sống nhân dân; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1198
Đã truy cập: 5504166