MTTQ huyện Ba Chẽ hướng dẫn công tác tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nới cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

19/03/2021 10:30

Ngày 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tổ chức ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho các đồng chí Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; Chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách MTTQ các xã, thị trấn.

Đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện hướng dẫn một số nội dung trọng tâm.

Theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (gồm người được giới thiệu và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú, gọi tắt chung là thôn, tổ dân phố. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Việc triệu tập và chủ trì hội nghị sẽ do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện. Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách và mời cử tri đến dự hội nghị.

Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và phải bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất là 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất là 55 cử tri tham dự hội nghị.

Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND cấp xã, người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố đã giới thiệu người ứng cử được mời tham gia hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện từ ngày 21/3/2021 đến hết ngày 13/4/2021 theo quy định tại điều 54, điều 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND và Nghị quyết số 1186/2021/UBTV QH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị

Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị. Biên bản hội nghị cử tri lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu HĐND thuộc cấp nào thì gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đó để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần ba.

Về xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử và trước khi tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba) phải được tiến hành xong./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ