Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Nam Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

25/03/2021 09:00

Ngày 23/3, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nam Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kì 2021 - 2026. Dự đại hội có lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ huyện, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn, cùng 94 đại biểu đại diện cho 526 hội viên trong toàn xã.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng và Ban thường vụ Hội LHPN huyện, sự tạo điều kiện của UBND cùng cấp, sự kết phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể từ xã đến thôn. Ban chấp hành Hội LHPN xã Nam Sơn đã phát huy tính chủ động, vai trò nòng cốt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; cán bộ, hội viên Hội phụ nữ xã Nam Sơn đã luôn nỗ lực thi đua và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Trong đó, các cấp hội đã luôn chủ động và tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được chú trọng thực hiện dưới nhiều hình thức, nội dung thiết thực đã tác động tích cực tới nhận thức và thay đổi trong hành động của hội viên phụ nữ và nhân dân. Bên cạnh đó các Chi hội đã thực hiện tốt các phong trào “5 không, 3 sạch”, dân vận khéo, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào nhân đạo từ thiện, cuộc vận động “Phụ nữ Nam Sơn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, thực hiện ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp. Kết quả, qua bình xét đánh giá hằng năm có 394/526 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hiến hơn nghìn m2 đất, hiến cây cối hoa màu để xây dựng hạ tầng nông thôn như: làm đường nội thôn, tham gia đóng góp trên 700 ngày công lao động làm đường nội thôn, vận động hội viên và nhân dân làm nhà tiêu đạt 100%.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Nam Sơn chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền nâng cao kiến thức chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, không lựa chọn giới tính khi sinh, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Kết quả 5 năm Hội đã phối hợp với trạm y tế, dân số thực hiện tổ chức lồng ghép truyền thông được 115 cuộc, giáo dục sức khỏe sinh sản cho trên 3.000 lượt phụ nữ; chăm sóc sức khỏe sinh 2.215 lượt phụ nữ; khám và điều trị 1.558 lượt phụ nữ. Hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên với tinh thần tương thân, tương ái; Hội đã phối hợp với UBND xã và các ngành đoàn thể vận động hỗ trợ 136 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã bằng các nguồn hỗ trợ của nhà nước làm nhà với tổng kinh phí trên 4 tỉ đồng; giúp đỡ, thăm hỏi động viên, tặng quà 5 gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Nam Sơn chúc mừng Đại hội.

Phong trào phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được triển khai có chiều sâu; các lớp dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên được quan tâm, chú trọng; Hội đã phối hợp với UBND xã, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phòng Lao động thương binh & Xã hội huyện và Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Nông Nghiệp huyện tổ chức 4 lớp dạy nghề, tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt giúp chị em áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống; tổ chức 5 hội nghị tập huấn cho trên 145 lượt phụ nữ tham gia về kỹ thuật trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm để nhận biết và phòng trừ sâu bệnh. Cấp Hội quản lý 5 tổ vốn, tổng dư nợ là 11 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 206 hội viên và nhân dân có vốn để phát triển sản xuất; công tác xây dựng hội, công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; nội dung, phương thức hoạt động của các cơ sở Hội ngày càng có sự đổi mới, chất lượng; hoạt động vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế - xây dựng gia đình hạnh phúc đã đi vào trọng tâm, trọng điểm đã thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia và phát huy hiệu quả. Duy trì phong trào giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ; trong 5 năm, Hội Phụ nữ xã đã giúp đỡ 27 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, đặc biệt năm 2017 trên địa bàn xã đã có 42 hộ nghèo tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, phong trào đã lan tỏa đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã từ 27,29% năm 2016 xuống còn 0,91% năm 2020.

Toàn cảnh Đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm 2021 - 2026, Hội phụ nữ xã Nam Sơn tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì sự phát triển của phụ nữ, tích cực tham gia các phong trào thi dua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở dịa phương, đưa xã Nam Sơn trở thành trung tâm kinh tế mũi nhọn “lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ". Phấn đấu hàng năm, tỷ lệ phát triển hội viên tăng ít nhất 01% so với năm trước; hằng năm giới thiệu ít nhất 01 hội viên để Đảng xem xét kết nạp; cấp Hội thành lập và quản lý trang Facebook, Zalo tuyên truyền các hoạt động của Hội. Hàng năm, ít nhất 90% lượt hội viên, phụ nữ được tiếp cận thông tin, kiến thức qua các kênh thông tin của cấp Hội. Đến cuối nhiệm kỳ, trên 90% cán bộ Hội ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội. Hàng năm Hội đăng ký với cấp ủy và Hội cấp trên giúp ít nhất 01 hộ gia đình thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo. Duy trì, xây dựng nâng cao chất lượng của các mô hình kinh tế hộ gia đình; pháttriển xây dựng ít nhất 01 mô hình kinh tế. Hàng năm mỗi chi hội vận động, hỗ trợ, giúp ít nhất 01 hộ gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; Cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền ít nhất 01 công trình phần việc thiết thực, phù hợp góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến cuối nhiệm kỳ có 100% chi hội thực hiện mô hình “chi hội phụ nữ sống xanh" hoặc mô hình “Biến rác thành tiền” trong đó có trên 50% gia đình hội viên thựchiện phân loại rác thải tại hộ gia đình. Hằng năm Hội LHPN xã chủ trì hoặc phối hợp giám sát ít nhất 01 chính sách, góp ý ít nhất 01 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và của tổ chức Hội của cấp ủy, chính quyền, tổ chức ít nhất 01 hoạt động tham gia góp ý cho cấp ủy,chính quyền, cán bộ, đảng viên; tăng tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên đạt từ 80% trở lên tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong toàn xã; phấn đầu 90% chi hội khá, tiên tiến trở lên, không chi hội yếu kém; Hội cơ sở đạt xuất sắc và tốt. Hàng năm 100% chi hội trưởng, chi hội phó được nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác Hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ xã Nam Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 13 đồng chí và bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội liên hiệp Hội phụ nữ xã Nam Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thống nhất bầu ra Ban thường vụ gồm 3 đồng chí; đồng chí ĐàoThị Thuận được tín nhiệm bầu tái cử, giữ chức danh Chủ tịch hội LHPN xã Nam Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân được UBND xã Nam Sơn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3901
Đã truy cập: 3211222