Tổng kết hoạt động của HĐND thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

29/03/2021 16:30

Ngày 29/3, Hội đồng nhân dân thị trấn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND thị trấn khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND thị trấn; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thị trấn trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND thị trấn Ba Chẽ đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị trấn đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp chuyên đề; ban hành 63 nghị quyết; trong đó có 19 nghị quyết về kiện toàn các chức vụ HĐND, UBND, các Ban HĐND; 9 nghị quyết về phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 9 nghị quyết về tài chính, ngân sách, 5 nghị quyết về chương trình giám sát  của HĐND... Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên mọi lĩnh vực nên Nghị quyết của HĐND thị trấn đã đi vào thực tế, giúp cho nền kinh tế của thị trấn tăng trưởng ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện. Các kỳ họp của HĐND thị trấn được tổ chức đổi mới theo hướng ngắn gọn, thiết thực, tăng cường thời gian dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thị trấn đã phối hợp và tổ chức được 16 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực tại các đơn vị trên địa bàn thị trấn. Các cuộc giám sát tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của HĐND, các chính sách pháp luật của nhà nước. Sau mỗi cuộc giám sát, HĐND thị trấn có kết luận và các kiến nghị, đề nghị giải quyết để đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của HĐND thị trấn đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được UBND thị trấn khen thưởng.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác của UBND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021, một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ năm 2016 - 2021; một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được UBND thị trấn khen thưởng./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3899
Đã truy cập: 3211220