UBND huyện - Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện ký kết chương trình phối hợp năm 2021

01/04/2021 09:00

Ngày 31/3, UBND huyện và Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức tổng kết chương trình phối hợp công tác năm 2020; ký kết chương trình phối hợp năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Vỹ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Hoàng Ngọc Quyền - Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đồng chủ trì hội nghị.

Hai đơn vị ký kết, thống nhất nội dung chương trình phối hợp năm 2021.

Năm 2020, UBND huyện và Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả 17/17 nội dung chương trình đã ký kết. Phối hợp triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của huyện về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới”; thực hiện tốt công tác truyền thông về phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền người dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm truy vết Bluzone, ứng dụng Ncovi; tăng cường vai trò của nhân dân giám sát trong cộng đồng; hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản phòng chống dịch tại các tổ dân, thôn, khu phố. Phối hợp tuyên truyền vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế, phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tốt công tác giới thiệu, đào tạo việc làm; tuyên truyền vận động nhân dân hiến cây, hiến đất thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình giảm nghèo. Trong năm phối hợp mở 06 lớp dạy nghề với 120 lao động đạt 120% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tạo việc làm mới cho 600 lao động, đạt 100% kế hoạch; hoàn thành hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Lương Mông đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, đạt chuẩn Nông thôn mới; các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn tăng thêm từ 1-2 tiêu chí về Nông thôn mới nâng cao; đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,9%. 

Công tác xây dựng chính quyền được triển khai tích cực, phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, lựa chọn được các đại biểu ưu tú tham gia đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND các cấp; phối hợp lựa chọn nhân sự báo cáo cấp ủy, giới thiệu nhân sự để bầu vào các chức danh chủ chốt của HÐND, UBND các cấp. Phối hợp tổ chức 20 hội nghị giao ban, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ lãnh đạo, quản lý, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ thôn, khu và nhân dân 8/8 xã thị trấn với 955 lượt người tham gia, đề xuất, kiến nghị, phản ánh 136 nội dung, vấn đề. Bên cạnh đó phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết đơn thư, khiếu nại và công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. UBND huyện và Cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện xác định chương trình phối hợp công tác năm với các nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; phối hợp thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 của huyện về “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh"; tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn các nguồn lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hoàn thành các dự án động lực đang triển khai; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, tham gia thực hiện Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn và Đề án bảo tồn và phát triển một số loài dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách về dân số, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa; thực hiện các bước của Đề án xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ: “mẹ chồng- nng dâu”, “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Mô hình bình đẳng giới”, tuyên truyền nhân dân tích cực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, có ý chí, tích cực vươn lên thoát nghèo. Phối hợp tổ chức tư vấn, giới thiệu giải quyết việc làm cho ít nhất 600 đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách ưu đãi hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phối hợp tuyên truyền tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, giải quyết đơn thư và công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình phối hợp đề ra. 

Trên cơ sở thống nhất các nội dung, hai đơn vị đã ký kết, quyết tâm thực hiện tốt các nội dung phối hợp năm 2021, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chung của địa phương./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3346
Đã truy cập: 5054346