Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

06/04/2021 08:30

Ngày 05/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021 và Chỉ thị số 45-CT/TU của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tiến hành các bước, quy trình đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1, lần 2 sớm hơn so với kế hoạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập tiếp tục trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về Đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng cây dược liệu; thực hiện chủ đề công tác năm 2021, công tác giảm nghèo, kịch bản tăng thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế. 

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, tổ chức thành công kỳ họp thứ 19 HĐND huyện, tổng kết đánh giá toàn bộ hoạt động đổi mới, hiệu quả của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 13,3%, vượt 5,6% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.128,8 ha; trồng rừng đạt 834 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 171ha, diện tích cây dược liệu đạt 211ha; chỉ đạo hoàn thành 30ha mô hình trồng rừng gỗ lớn loài cây Keo úc tại các xã Đồn Đạc, Thanh Lâm, Thanh Sơn; phối hợp xây dựng mô hình trồng 13 ha Dổi ghép tại các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc. Công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 82 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Các nội dung của ba đột phá chiến lược được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, trong đó giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,7% kế hoạch, bằng 276% so với cùng kỳ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương của huyện, tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều đổi mới, đã thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn đạt 11.514/16.086 hồ sơ, đạt 71,58% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác dân tộc, giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng, đã thực hiện mở 06 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến sửa đổi bổ sung một số nội dung chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Cấp ủy huyện theo Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 24/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo kết quả tiến độ triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới quý I; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 01-CT/HU, Chỉ thị 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, giải quyết việc làm và thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt công tác, chú trọng công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, công tác phòng dịch Covid-19 tại các điểm bầu cử, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu;  tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử. MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần ba; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghĩa vụ bầu cử đảm bảo an toàn, đúng luật.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm không thay đổi mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội đề ra, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 15%; tiếp tục tập trung ưu tiên toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, đảm bảo tiến độ, kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Nam Sơn; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, khuyến khích thành lập HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, dịch vụ du lịch để đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch cộng đồng; tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn, đảm bảo mức thu thuế đến hết quý II đạt trên 70% dự toán cả năm; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đến hết quý II đạt 80% theo tiến độ thu; tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, tập trung hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí đồng bằng Sông Hồng; chú trọng triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công; công tác giảm nghèo; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; hoàn thành công tác cấp CCCD điện tử cho công dân; thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 87
Đã truy cập: 6119340