Đồng chí Nguyễn Văn Hồi kiểm tra công tác bầu cử tại Ba Chẽ

06/04/2021 14:30

Ngày 06/4, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Ba Chẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của huyện Ba Chẽ đã và đang được triển khai theo đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp trên. 

Theo quy định, số lượng đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là 30 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã là 147 đại biểu. Sau hiệp thương lần 2, huyện đã thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gấp 2 lần số đại biểu được bầu) trong tổng số 90 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện. Thành phần, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đều đạt và cao hơn so với yêu cầu. Điển hình, tỷ lệ người ứng cử là nữ, chiếm 45%; người dân tộc thiểu số chiếm 56,66%; tuổi trẻ dưới 40, chiếm 48,33%; người ngoài Đảng, chiếm 20% và đại biểu tái cử chiếm 43,33%. Chất lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này cũng đạt rất cao, trong đó trình độ từ đại học trở lên chiếm 90%, trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm gần 50%.

Đối với cấp xã, sau hiệp thương lần 2 các đơn vị cũng đã giới thiệu danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND xã là 302 người (gấp 2 lần số đại biểu được bầu), trong tổng số 422 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Chất lượng, thành phần, cơ cấu nữ, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử và số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu cũng đều đạt cao. 

Ủy ban bầu cử huyện đã ấn định và công bố danh sách 10 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 57 đơn vị bầu cử với 57 khu vực bỏ phiếu đối với cấp xã, với số lượng là 14.858 cử tri. 

Công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết; công tác kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, ANTT được đảm bảo.

Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử, các Tiểu ban phục vụ bầu cử; đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham mưu công tác bầu cử huyện và các xã, thị trấn được đồng chí Nguyễn Văn Hồi trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh,  Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Ba Chẽ, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung quan trọng cần lưu ý trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới huyện Ba Chẽ tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chi tiết, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu đại biểu theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị hiệp thương lần ba; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử, chú trọng công tác trang trí, khánh tiết; công tác vệ sinh, phòng dịch Covid-19; tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri hiểu rõ hơn về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó phát huy được quyền và trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn người đại biểu ưu tú của nhân dân để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân../.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1682
Đã truy cập: 6117037