Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

08/04/2021 08:30

Ngày 07/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV, tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 nhằm đánh giá kết quả công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện phát biểu kết luận kỳ họp. 

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021 và Chỉ thị số 45-CT/TU của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành các bước, quy trình đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai sớm hơn so với kế hoạch. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập tiếp tục trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo mục tiêu kép, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về Đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng cây dược liệu; công tác giảm nghèo, kịch bản tăng thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác điều động, luân chuyển, thi tuyển cán bộ; đã hoàn thành công tác bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt các cấp, giai đoạn 2020-2025 (2021-2026); trao tặng huy hiệu đảng cho 21 đảng viên. Công tác Tổ chức, cán bộ; Kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới, tổ chức thành công kỳ họp thứ 19 HĐND huyện, tổng kết đánh giá toàn bộ hoạt động đổi mới, hiệu quả của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 13,3%, vượt 5,6% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 834 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 171ha, diện tích cây dược liệu đạt 211ha; chỉ đạo hoàn thành 30ha mô hình trồng rừng gỗ lớn loài cây Keo úc tại các xã Đồn Đạc, Thanh Lâm, Thanh Sơn. Công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 82 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Các nội dung của ba đột phá chiến lược được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, trong đó giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,7% kế hoạch, bằng 276% so với cùng kỳ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương của huyện, tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực, đã phối hợp với các đơn vị, trợ giúp xã Đồn Đạc 1.000 cây Dổi giống, 01 máy trộn bê tông, 50 tấn xi măng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân sản xuất theo Nghị quyết số 194 của HĐND tỉnh; đến nay, nhu cầu đăng ký trồng rừng gỗ lớn toàn huyện đạt 672,2ha, đạt 103,4% kế hoạch, trồng cây dược liệu đạt 385,7 ha, đạt 459,2% kế hoạch; thành lập được 09 dự án liên kết sản xuất cây dược liệu tại các xã. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều đổi mới, đã thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn đạt 11.514/16.086 hồ sơ, đạt 71,58% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác dân tộc, giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng, đã thực hiện mở 06 lớp đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn; quốc phòng- an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện chủ trì điều hành kỳ họp

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác quý I và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến sửa đổi bổ sung một số nội dung Chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Cấp ủy huyện theo Thông báo kết luận số 99- TB/TU ngày 24/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo kết quả tiến độ triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới quý I; báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 05/11/2015 của Đảng bộ huyện về “Xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của huyện trong tình hình mới” và kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cở sở trong quý I. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là hoàn thành việc bổ sung chương trình hành động và triển khai tới toàn thể đội ngũ đoàn viên, hội viên ở sở và nhân dân tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó chuẩn bị tốt các nội dung cho hội nghị hiệp thương lần ba; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng công tác trang trí, khánh tiết; công tác phòng chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho khu vực bỏ phiếu và tổ bầu cử. 

Các cơ sở Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần ba; lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghĩa vụ bầu cử đảm bảo an toàn, đúng luật.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm không thay đổi mục tiêu đề ra, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 15%; tiếp tục tập trung ưu tiên toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới; đảm bảo tiến độ trồng rừng; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng cây giống để phục vụ công tác trồng rừng gỗ lớn; tích cực phát triển nhân rộng diện tích và ứng dụng KHKT sản xuất dược liệu; chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Nam Sơn; tiếp tục tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách địa bàn; tiến độ giải ngân các nguồn vốn; quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, tập trung hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí đồng bằng Sông Hồng; nâng cao chất lượng mũi nhọn đào tạo, toàn diện; thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh, giới thiệu và đào tạo việc làm; tích cực phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, dân tộc gắn với phát triển du lịch dịch vụ; chú trọng công tác an sinh xã hội, huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; triển khai Đề án phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc, sát với tình hình thực tế địa phương; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp xâm lấn đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương công chức, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1266
Đã truy cập: 6068933