Ba Chẽ tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử

13/04/2021 09:00

Ngày 12/4, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Ba Chẽ có các đồng chí: Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tại huyện; Ủy viên Ủy ban bầu cử huyện khóa 2021 - 2026; thành viên các Tiểu ban của Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; cán bộ, công chức giúp việc Ban chỉ đạo bầu cử; cán bộ, chuyên viên phụ trách tham mưu công tác bầu cử

Tham dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ; thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử, công chức cấp xã trực tiếp tham mưu công tác bầu cử; các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn khu phố

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phổ biến công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Theo Luật bầu cử, thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 chậm nhất 35 ngày trước ngày bầu cử (ngày 18/4/2021), cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành sớm trước thời gian quy định, dự kiến vào ngày 16/4/2021.

Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần lưu ý 5 nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tổ chức, chương trình hội nghị, thành phần tham dự; khẩn trương hoàn thành báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác của người ứng cử; hoàn thành việc thẩm tra, xác minh lịch sử chính trị và kết luận tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử; dự kiến danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; biên bản hội nghị.

Về tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử ĐBQH và Đại biểu HĐND các cấp với cử tri tại các đơn vị bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp sẽ chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử để tổ chức và sẽ bắt đầu tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24h. Trong đó, phải lưu ý các nội dung về hình thức, nguyên tắc vận động bầu cử, những hành vi bị cấm và công tác tổ chức.

Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, phổ biến một số kỹ năng mà các tổ bầu cử cần hết sức lưu ý đó là: cơ sở pháp lý; những nội dung trước, trong và sau bầu cử; kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu; một số kinh nghiệm trong công tác bầu cử liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, sử dụng công nghệ thông tin để tổng hợp phiếu bầu; quy trình kiểm phiếu; kinh nghiệm của các địa phương trong công tác bầu cử...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, nhấn mạnh: Các bước tiếp theo của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là giai đoạn rất quan trọng, có tính chất quyết định đến kết quả chung cuộc bầu cử. Với khối lượng lớn, công việc nhiều đòi hỏi mọi công tác chuẩn bị phải được thực hiện một cách kỹ lượng, chi tiết, tỉ mỉ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trước mắt, đối với hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, trên cơ sở quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp thông qua vai trò của Ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND cần thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra; phải đáp ứng được yêu cầu về cơ cấu thành phần, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số, ngoài đảng, tái cử và đảm bảo chất lượng. Phải gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu, luôn phấn đấu vì mục tiêu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Phải lựa chọn được người ứng cử có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, sức khỏe, uy tín để đảm nhiệm vai trò của người đại biểu dân cử; có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, được người dân tín nhiệm, tin yêu. Kiên quyết không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan tổ chức để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm Quy định số 126 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận; cương quyết không để lọt những người không xứng đáng, chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, việc đưa danh sách những người ứng cử chính thức về đơn vị bầu cử gắn với từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo khoa học, hợp lý, tập trung được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tập trung được sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử. MTTQ các cấp cùng với các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, phường, xã, tổ dân, khu phố phải tích cực vận động, tuyên truyền để cử tri làm tròn trách nhiệm, thực hiện quyền và nghĩa vụ, đóng góp nhiều nhất công sức trí tuệ, trực tiếp đi bỏ phiếu bầu những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Các cấp, các ngành cũng phải lưu ý đến những đặc thù của địa phương để tiếp tục tiếp nhận, bổ sung, rà soát danh sách cử tri đảm bảo không để sót cử tri, sai sót thông tin cử tri, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cử tri.

Các xã, thị trấn tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải chuẩn bị thật tốt việc tiếp xúc giữa người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp với cử tri tại các đơn vị bầu cử, đảm bảo công khai, bình đẳng giữa các ứng cử viên. Đây là khâu quan trọng để xây dựng hình ảnh và tạo dựng niềm tin của người ứng cử với cử tri. Tiếp tục rà soát tỉ mỉ, căn cơ, chi tiết để tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại khu vực bỏ phiếu và các tài liệu cần thiết để phục vụ cho công tác bầu cử. Tổ chức thật tốt cho ngày bầu cử để thực sự trở thành ngày hội toàn dân. Thường xuyên cập nhật thông tin trong ngày bầu cử ở tất cả các cấp.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến vai trò sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, ủy ban bầu cử, tổ bầu cử trong việc đảm bảo triển khai các công việc theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong việc tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời dứt điểm những kiến nghị chính đáng, những vấn đề bức xúc đang nảy sinh trong nhân dân; đồng thời phải nắm chắc tình hình, tâm tư của nhân dân, cử tri.

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng các hoạt động về cơ sở, nhân lên sức mạnh truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", truyền thống đại đoàn kết toàn dân, truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, nhất là khát vọng phát triển, niềm tự hào về sự phát triển của quê hương đất nước thời gian qua để tạo nên không khí tích cực cho ngày bầu cử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, cầm tay chỉ việc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; thực hiện sâu rộng hơn công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết

Với sự nỗ lực chung của các cấp và nhận được sự ủng hộ của nhân dân, cử tri và các cơ quan chức năng, nhất là trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng cuộc bầu cử sẽ thành công, hướng đến mục tiêu cuối cùng là xây dựng chính quyền địa phương các cấp là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hoạt động hiệu lực hiệu quả, mang đến sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1093
Đã truy cập: 4746814