Hội nghị giao ban giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với cán bộ thôn, khu phố các xã, thị trấn

23/04/2021 15:00

Ngày 23/4, Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức hội nghị giao ban giữa Bí thư Huyện ủy với đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận 73/73 thôn khu phố trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thường trực UBND huyện thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Trong 4 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 13,3%, vượt 5,6% so với cùng kỳ; đăng ký trồng cây dược liệu đạt 470,9% kế hoạch, trồng cây gỗ lớn đạt 98,4% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước địa bàn đạt 19,7 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt trên 52 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 53,57% kế hoạch, vượt 32,7% so với cùng kỳ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương của huyện, tăng 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều đổi mới, đã thực hiện cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân trên địa bàn đạt 95,3% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa, thông tin được duy trì; công tác dân tộc, giảm nghèo; công tác giáo dục, y tế; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, huyện tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới; tập trung toàn diện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định;triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm không thay đổi mục tiêu, đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 15%; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, đảm bảo kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí đồng bằng Sông Hồng; triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; chú trọng công tác giảm nghèo; quản lý chặt chẽ về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng; hoàn thành công tác cấp CCCD điện tử cho công dân; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm giữ vững quốc phòng- an ninh.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả nổi bật, đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy trong những tháng đầu năm 2021.   

Đồng chí Khiếu Anh Tú - Phó chủ tịch UBND huyện thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2021.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cởi mở, đã có 17 đề xuất, kiến nghị và giải pháp của đại diện các thôn, khu phố trên địa bàn huyện gửi tới các đồng chí Bí thư Huyện ủy và các đồng chí Lãnh đạo huyện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ trọng tâm quý II và trong thời gian tiếp theo. Trong đó, đề nghị huyện cho biết chủ trương, định hướng trong việc đón bắt cơ hội phát triển du lịch khi quần thể bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái Safari Hạ Long đi vào hoạt động; quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới theo tiêu chí đồng bằng Sông Hồng; đề nghị huyện kiến nghị với tỉnh sớm triển khai Nghị quyết số 88/ 2019/NQ-QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; công bố quy hoạch khu dân cư ở hai bên đường tỉnh lộ 329, 330B; phương án quản lý và tổ chức hoạt động nhà sinh hoạt cộng đồng dân tộc Dao thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đại diện các thôn, khu phố trên địa bàn huyện, trên tinh thần trách nhiệm, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trực tiếp trả lời, giải đáp một số vấn đề các đại biểu quan tâm. Các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện cũng đã trả lời làm rõ những vấn đề, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với các đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, cơ chế chính sách, quy hoạch, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, tiếp thu, giao UBND huyện thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đại diện các thôn, khu phố trình bày đề xuất, ý kiến, tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí yêu cầu, Ủy ban Bầu cử từ huyện tới cơ sở, tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện các mặt công tác bầu cử, để ngày bầu cử 23/5/2021 thực sự là ngày hội của toàn dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chú trọng công tác phát triển đảng; công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo địa bàn an toàn trong trạng thái bình thường mới; tập trung toàn diện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng tiến độ thời gian và quy định; thực hiện xuyên suốt, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tăng cường vai trò giám sát, chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; làm tốt công tác hòa giải cơ sở… Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra, bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2300
Đã truy cập: 7269378