Ba Chẽ sẵn sàng cho ngày hội non sông

14/05/2021 08:30

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Ba Chẽ đã tập trung chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo những điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của huyện đã được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ, đúng luật. 

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của huyện đã được triển khai đảm bảo yêu cầu về tiến độ, đúng luật. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử xong trước ngày 13/1, đảm bảo số lượng, thành phần. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ủy ban bầu cử huyện đã họp triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, phân công các tiểu ban, đồng thời phụ trách và theo dõi cơ sở.

Với số lượng là 14.934 cử tri, trong đó số lượng nhiều nhất tại xã Đồn Đạc 3.899 cử tri, thị trấn Ba Chẽ 3.235 cử tri. Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập 10 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tại 8 xã, thị trấn, trong đó mỗi xã có 1 ban bầu cử, riêng xã Đồn Đạc và thị trấn Ba Chẽ mỗi đơn vị có 2 ban bầu cử. Đối với các xã, thị trấn thành lập 57 ban bầu cử cấp xã.

Theo luật định, số lượng bầu đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 30 đại biểu.

Theo luật định, số lượng được bầu đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được ấn định là 30 đại biểu; đại biểu được bầu HĐND cấp xã là 147 đại biểu. Công tác giới thiệu người ứng cử được huyện triển khai 3 bước theo quy trình, đảm bảo dân chủ; huyện đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 3 lần hiệp thương đã lập danh sách 50 người đủ tiêu chuẩn, chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (gấp 1,67 lần so với số lượng được bầu). Trong đó, tỷ lệ người ứng cử có trình độ trên Đại học chiếm 28,0%; Đại học chiếm (60,0%; dưới Đại học chiếm 12,0%. Tỷ lệ người ứng cử là nữ chiếm 44,0%; là người dân tộc chiếm 58,0%; người ngoài Đảng chiếm 20,0%; tuổi trẻ chiếm 50%; tỷ lệ người người tái cử chiếm 43,33%.

Đối với cấp xã, sau hiệp thương lần ba, các đơn vị cũng đã giới thiệu danh sách 234 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (gấp 1,59 lần số đại biểu được bầu). Chất lượng, thành phần, cơ cấu nữ, người ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, tái cử và số dư người được giới thiệu so với số đại biểu được bầu cũng đều đạt cao.

Ông Vi Mạnh Vùng - thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ cho biết: Mỗi cử tri có quan điểm riêng trong việc lựa chọn đại biểu để bầu, tuy nhiên phải dựa trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên. Tôi rất quan tâm đến ứng cử viên là người gần dân, sát dân, đủ đức, đủ tài với mong muốn họ sẽ chuyển tải những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và HĐND các cấp.

Ngay từ đầu tháng 3/2021 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin với đa dạng hình thức.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; ngay từ đầu tháng 3/2021 huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin với đa dạng hình thức như: tuyên trền trên hệ thống loa truyền thanh tại nhà văn hóa các thôn, khu phố; tuyên truyền miệng tại các hội nghị; tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, xe gắn máy; qua băng zôn, Pano, áp phích, phướn thả, cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ hồng tại tuyến đường, trung tâm các xã, thị trấn, nhà văn hóa các thôn, khu phố, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện; qua đó tạo niềm hân hoan, mong đợi một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới, phát triển và thành công.

Háo hức chờ đợi đến ngày bầu cử, chị Triệu Thị Dung - thôn Loỏng Toỏng, Xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ nói: Qua nghe tuyên truyền về ngày bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh cũng như qua những băng zôn, khẩu hiệu thì tôi đã nắm thêm được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và biết được ngày 23/5/2021 là ngày toàn dân đi bầu cử; chúng tôi rất là háo hức đợi đến ngày bầu cử để được đi bầu cử và sẽ tuyên tuyên truyền, vận động đến mọi người tích cự tham gia để ngày bầu cử thành công tốt đẹp. Cử tri chúng tôi rất mong muốn những ông, bà được trúng cử sẽ thực sự là cầu nối giữa nhân dân và nhà nước, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và HĐND các cấp.

Các thành viên tổ bầu cử, đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng cuộc bầu cử, những quy trình và thể lệ bầu cử.

Cùng với công tác tuyên truyền bề nổi và qua các phương tiện thông tin, các địa phương trên địa bàn huyện phát huy vai trò của các thành viên tổ bầu cử, đi từng ngõ, gõ từng nhà, giúp cho người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng cuộc bầu cử, những quy trình và thể lệ bầu cử, phân phát tài liệu trích ngang các ứng cử viên đến từng hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri nghiên cứu, từ đó sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng chính đáng của người dân để bầu vào Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Mít - Khu 1 thị trấn Ba Chẽ chia sẻ: Cử tri chúng tôi sẽ tuân thủ theo định hướng, cơ cấu, kèm theo trình độ, năng lực của từng ứng cử viên; qua đó sẽ lựa chọn, gửi gắm niềm tin đến ứng cử viên để sau này các đại biểu có trách nhiệm với cử tri. Tôi nghĩ, trách nhiệm của cử tri là người cẩn trọng trong sự lựa chọn của mình; phải lựa chọn dựa trên năng lực của đại biểu và mục tiêu chung của đất nước, của địa phương. 

Cơ sở vật chất được sửa chữa, chỉnh trang lại khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, hòm phiếu, con dấu, hệ thống bảng, biển phục vụ bầu cử.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, huyện Ba Chẽ đã tích cực rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất như: sửa chữa, chỉnh trang lại khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, hòm phiếu, con dấu, hệ thống bảng, biển phục vụ bầu cử; tổ chức học tập nguyên tắc, thể lệ bầu cử, phổ biến tiểu sử người ứng cử. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để các ứng cử viên vận động bầu cử đảm bảo dân chủ, công tâm và an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban bầu cử huyện và cấp xã đã ban hành 9 kế hoạch, 9 kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành việc tiêm 200 liều vắc xin ưu tiên cho nhân viên Y tế, BCĐ phòng chống dịch cấp huyện và xã, tổ truy vết huyện, xã. Thành lập 01 tổ Y tế cấp huyện để chỉ đạo công tác cấp cứu và công tác phòng chống dịch trước, trong và sau bầu cử; 10 đội y tế để thường trực cấp cứu và kiểm soát công tác phòng chống dịch tại 10 đơn vị bầu cử; thành lập 02 đội cấp cứu lưu động và 57 tổ y tế để phân luồng, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác tại 57 điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện trước trong và sau bầu cử.

Huyện đã hoàn thành việc tiêm 200 liều vắc xin ưu tiên cho nhân viên Y tế, BCĐ phòng chống dịch cấp huyện và xã, tổ truy vết huyện, xã.

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp cao điểm trước, trong và sau bầu cử.

Công tác an ninh trật tự được tăng cường, Tiểu ban An ninh - Trật tự chủ động triển khai các phương án cụ thể nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là vào dịp cao điểm trước, trong và sau bầu cử. Tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình; đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh có nguy cơ làm mất an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cuộc bầu cử. Xây dựng các phương án phòng, chống mưa, lũ đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử trí các tình huống mưa, lũ có thể xảy ra. Xây dựng bố trí lực lượng tăng cường bảo vệ tại các khu vực bỏ phiếu trong ngày diễn ra bầu cử để đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Với sự nỗ lực và cố gắng cao của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo và nghiêm túc cho cuộc bầu cử, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi cử tri của huyện Ba Chẽ, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn sẽ được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và đạt kết quả cao./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 776
Đã truy cập: 6598242