Chương trình hành động của ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 08 - Xã Đồn Đạc, gồm các thôn: Pắc Cáy, Khe Mười, Làng Mô, Tân Tiến, Làng Han, Lang Cang, Nam Kim, Nước Đừng

11/05/2021 11:30

Cổng TTĐT Ba Chẽ trân trọng thông báo Chương trình hành động của ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 08 - Xã Đồn Đạc, gồm các thôn: Pắc Cáy, Khe Mười, Làng Mô, Tân Tiến, Làng Han, Lang Cang, Nam Kim, Nước Đừng.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong danh sách này là 05 người.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là 03 người.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 543
Đã truy cập: 5705594