Ba Chẽ phê duyệt 03 dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Đồn Đạc năm 2021

27/05/2021 10:00

UBND huyện Ba Chẽ vừa ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Ba Kích; Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Trà hoa vàng và Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Cát Sâm tại xã Đồn Đạc năm 2021.

Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Trà hoa vàng có quy mô 5,18 ha với 9 hộ dân trên địa bàn xã Đồn Đạc tham gia liên kết thực hiện.

Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Ba Kích có quy mô 4,1 ha, với 7 hộ dân tham gia liên kết thực hiện.

Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Ba kích có quy mô 4,1 ha; Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Trà hoa vàng có quy mô 5,18 ha và Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Cát Sâm có quy mô 4 ha. Cả 03 dự án được Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Ba Chẽ, thôn Tầu Tiên, xã Đồn Đạc cùng với 20 hộ dân trên địa bàn xã Đồn Đạc tham gia liên kết thực hiện. Kinh phí thực hiện dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Ba kích có kinh phí thực hiện 410.000.000 đồng; trong đó nhà nước hỗ trợ 287.000.000 đồng, người sản xuất đối ứng 123.000.000 đồng. Đối với dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Trà hoa vàng có kinh phí thực hiện 711.732.000 đồng; trong đó nhà nước hỗ trợ 498.212.000 đồng, người sản xuất đối ứng 213.520.000 đồng và Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Cát Sâm là 200 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 140 triệu đồng, người sản xuất đối ứng 60 triệu đồng.

Đơn vị chủ trì thực hiện dự án có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, lựa chọn hộ tham gia liên kết thực hiện các nội dung, hạng mục đảm bảo đạt các mục tiêu dự án được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý dự án (UBND xã Đồn Đạc) để được hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng quy định. Tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực, kiến thức, nắm bắt các quy trình kỹ thuật cho các hộ dân tham gia liên kết. Chịu trách nhiệm huy động các nguồn lực của HTX và của các hộ liên kết đảm bảo đủ kinh phí đối ứng thực hiện các hạng mục hỗ trợ, quản lý sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ hiệu quả, đúng quy định; bảo quản, vận hành, sử dụng đúng mục đích các thiết bị, máy móc được hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động khảo sát, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm; tổ chức cho các hộ liên kết sản xuất theo kế hoạch đề ra và thu mua toàn bộ các sản phẩm đạt chất lượng cho các hộ liên kết theo đúng yêu cầu của hợp đồng liên kết.

Dự án liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm Cát Sâm có quy mô 4 ha với 4 hộ dân trên địa bàn xã Đồn Đạc tham gia liên kết thực hiện.

Về trách nhiệm và quyền lợi của hộ dân phải thực hiện đúng hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Ba kích, Trà hoa vàng và Cát sâm đã được ký kết với Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ Ba Chẽ; thực hiện nghiêm chỉnh quy trình kỹ thuật sản xuất Ba kích, Trà hoa vàng và Cát sâm trong dự án; được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất Ba kích, Trà hoa vàng, Cát sâm và được HTX bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra.

Việc thực hiện các dự án, nhằm duy trì ổn định năng suất tối ưu và nâng cao chất lượng sản phẩm từ cây Ba kích, Trà hoa vàng và Cát sâm trên địa bàn; nâng cao hiệu suất đầu tư và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của địa phương theo hướng bền vững, đặc biệt là cây dược liệu./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1109
Đã truy cập: 6915569