Ba Chẽ: Tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08/06/2021 20:30

Ngày 08/6, Ủy ban Bầu cử huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn huyện tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trong điều kiện đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

Đ/c Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện phát biểu chỉ đạo.

Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện trọng đại được huyện Ba Chẽ xác định là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp toàn huyện. Cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở đã tích cực phát huy tinh thần, trách nhiệm, đảm bảo mọi điều kiện cho cuộc Bầu cử được tiến hành đồng bộ, toàn diện, dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiện và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của non sông.

Ngay sau khi có các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, huyện Ba Chẽ đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban phục vụ; Ban bầu cử và tổ bầu cử các cấp; đồng thời tiến hành ấn định 57 khu vực bỏ phiếu. Huyện đã chuẩn bị tốt các bước cho cuộc bầu cử như: tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử các ứng viên, tập huấn nghiệp vụ bầu cử; chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở, vật chất cho bầu cử được đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và luật định.

Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vô cùng phức tạp và tình hình mưa, lũ diễn biến khó lường, huyện đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện PCTT & TKCN; đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập, chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo trong ngày bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn. Công tác trang trí, khánh tiết được triển khai rộng khắp, tạo khí thế hồ hởi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân và cử tri đi bầu cử; công tác quốc phòng, an ninh trật tự, được đảm bảo vững chắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử; quyền, trách nhiệm cử tri, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của ngày hội non sông, phát huy tinh thần trách nhiệm của cử tri trong việc đi bỏ phiếu tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Đ/c Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 huyện Ba Chẽ được bầu 02 đại biểu Quốc hội; 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện và 147 đại biểu HĐND xã. Trong ngày bầu cử, cử tri toàn huyện hồ hởi, phấn khởi, tích cực tham gia  bầu với tinh thần trách nhiệm cao, tỷ lệ bỏ phiếu đạt 99,81%. Kết quả đã bầu đủ số lượng 02 đại biểu Quốc hội, 02 đại biểu HĐND cấp tỉnh; 30 đại biểu HĐND huyện và 147 đại biểu HĐND cấp xã, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo Luật định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ bầu cử huyện đã biểu dương sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; ghi nhận sự đóng góp công sức, trí tuệ và tinh thần, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử các cấp, đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện. Bên cạnh chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh về một số bài học kinh nghiệm cho thực hiện công tác bầu cử trong nhiệm kỳ tới đó là: sự tin tưởng, sự đồng lòng của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị vào công tác bầu cử là yếu tố quyết định, bảo đảm chắc chắn cho thành công của cuộc bầu cử; đặc biệt sự lãnh đạo của Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, xã đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử. Cần có sự phân công cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trong công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử tạo sự thống nhất, thông suốt từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền phải mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi người dân về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, nội dung phong phú trong từng giai đoạn chuẩn bị, từng đối tượng cử tri; việc bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật trong từng công việc chuẩn bị bầu cử. Bảo đảm thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự; bảo đảm phát huy dân chủ của nhân dân từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử ở nơi công tác, nơi cư trú, cũng như công tác vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mà pháp luật quy định, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các Tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử có tâm huyết, trách nhiệm cao, nắm thật vững pháp luật về bầu cử, thành thạo trong công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu. Phải chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở chuẩn bị đầy đủ các phương án, các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng an ninh, quốc phòng, các lực lượng khác và sự ủng hộ của nhân dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy lưu ý Ủy ban Bầu cử các cấp từ huyện tới cơ sở khẩn trương, chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và mọi điều kiện cho Kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp huyện và HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kết quả cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết, thi đua lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị; kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh trong thời gian tiếp theo.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 35 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử./. 

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2965
Đã truy cập: 4737127