Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2021

09/06/2021 14:30

Ngày 09/6, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức phiên họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phiên họp. Thượng tá Lê Hồng Thắng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh -  Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự chỉ đạo phiên họp.

Thượng tá Lê Hồng Thắng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng địa phương bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố Quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức huấn luyện cho các đơn vị, đối tượng đúng kế hoạch, kết quả đạt khá, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người vũ khí trang thiết bị, kỹ thuật; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy được phát huy toàn diện trên các lĩnh vực; bảo đảm đầy đủ cơ sở, vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật và tài chính cho các nhiệm vụ; chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân sự huyện ban hành Nghị quyết lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính đề ra, đó là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về “ Khu vực phòng thủ”, tham mưu xây dựng từ 1đến 2 hạng mục công trình, thao trường huấn luyện LLVT trong căn cứ chiến đấu; bảo đảm các nhiệm vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; hoàn thành chương trình huấn luyện cho các đối tượng còn lại, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80 đạt khá, giỏi; chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi pháp luật về DQTV, hội thi Báo cáo viên giỏi; tuyển chọ vận động viên tham gia Hội thao TDTT Quốc phòng; hoàn thành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3,4; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo đúng luật; lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các hoạt động của LLVT, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,8%; thực hiện đạt tiêu chuẩn nhà kho quân khí tốt; không để xảy ra cháy nổ, mất an toàn; thực hiện tốt công tác hậu cần, chính sách hậu phương quân đội; tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với nhận xét cán bộ năm 2021; phấn đấu giữ vững Đảng bộ và Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tá Lê Hồng Thắng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự huyện Ba Chẽ trong 6 tháng đầu năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về thực hiện nhiệm vụ QS,QPĐP; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chú trọng công tác quy hoạch đất Quốc phòng, quy hoạch căn cứ hậu cần kỹ thuật, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt tiếp tục quán triệt nghiêm các nhiệm vụ về phòng, chống đại dịch Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh vùng dân tộc, an ninh nông thôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy hiệu quả hoạt động “Lực lượng 47” chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt phong trào quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục nêu cao tinh thần quyết tâm, là lượng nòng cốt trong phòng, chống đại dịch Covid-19 trong tình hình mới, bảo đảm “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra thành công, an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; thực hiện tốt công tác thâm nhập, rà soát, nắm nguồn và các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2022; chú trọng công tác tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; đảm bảo công tác hậu cần, kỹ thuật, công tác hậu phương quân đội; sẵn sàng lực lượng, phương án, kế hoạch tham gia PCTT-TKCN, phòng chống cháy nổ, cháy rừng; xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 35
Đã truy cập: 6597501