Mở rộng diện tích trồng dược liệu ở Ba Chẽ

10/07/2021 11:35

Với nhiều điều kiện thuận lợi và tiềm năng, huyện Ba Chẽ đã tích cực phát triển cây dược liệu, hướng đến sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần nâng cao chất lượng điều trị bằng y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

<