UBND huyện: Phiên họp thường kỳ 6 tháng đầu năm 2021

23/06/2021 15:00

Ngày 23/6, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo phiên họp; đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo phiên họp.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; thực hiện tốt các mặt công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội, 02 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND cấp huyện và 147 đại biểu HĐND cấp xã.

Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, ước đạt 16,4%, cao hơn 3,1% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng đạt 1.325,2ha, bằng 104,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 4.192,8 tấn, đạt 120,9% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.060 ha, đạt 102,0% kế hoạch, trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt 660 ha, đạt 101,5% kế hoạch; trồng cây dược liệu đạt 239,9 ha, đạt 282,2% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 30 tỷ đồng, tăng 42,7% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư đạt 61,9% kế hoạch, cao hơn 17,1% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, huyện tập trung hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM, qua rà soát, đánh giá hiện xã Thanh Sơn đạt 15/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu; xã Đồn Đạc đạt 16/20 tiêu chí, 47/53 chỉ tiêu theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, đã thu hút thêm 5 nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Nam Sơn; chỉ số DDCI được cải thiện, tăng lên 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 05 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo; đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện ước giảm còn 0,76%; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, thực hiện lấy 2.252 mẫu xét nghiệm Sar-Cov-2 và tổ chức tiêm 246 liều vắc xin cho lực lượng phòng, chống dịch Covid-19; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng, đã tạo việc làm mới cho 265 lao động, đạt 48,2 % kế hoạch giao, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68%, tăng 3% so với cùng kỳ; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên trên cơ sở điều kiện thực tế trong 6 tháng cuối năm 2021 và sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện dự báo cả 16/16 chỉ tiêu chính sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó phấn đấu có 5/16 chỉ tiêu vượt mức, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 15%; tổng sản lượng lương thực đạt 6.650 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó: trồng rừng gỗ lớn đạt 650 ha, trồng dược liệu đạt 84 ha); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 498 tỷ đồng, tăng trên 15%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 45 tỷ đồng và tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, thể thấp còi còn dưới 13,0%, thể nhẹ cân còn dưới 9,0%. Có 11/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng;  duy trì 50 giường bệnh/1 vạn dân, đạt 12,0 bác sỹ/1 vạn dân; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5% (trong đó 40% có văn bằng); Tỷ lệ hộ nghèo đạt dưới 0,5%; hộ cận nghèo còn dưới 1%; xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM theo tiêu chí khu vực Đồng bằng Sông Hồng; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 72%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý đạt 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5%  và tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; thực hiện Chủ đề công tác năm 2021; công tác điều hành ngân sách, xây dựng cơ bản, nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm, nhất là sự đóng góp tích cực cho thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời yêu cầu UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện và các xã, thị trấn tiếp tục bám sát, tập trung quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục tập trung ưu tiên toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo “mục tiêu kép” giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới; tích cực chuẩn bị chu đáo, toàn diện các điều kiện cho Kỳ họp thứ nhất, Kỳ họp thứ thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; chú trọng, thường xuyên giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động và tăng cường vận động nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; nâng cao hiệu quả động các tổ chức cơ sở Đảng, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, tinh thần thái độ tận tụy vì nhân dân phục vụ; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh. 

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn quán triệt nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; trước hết là tăng cường sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục duy trì phát huy hiệu quả Tổ tự quản, Tổ Covid cộng đồng; thực hiện tốt công tác tập huấn, diễn tập phòng chống dịch; công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xuyên suốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; triển khai kịp thời tiến độ tiêm Vacxin phòng dịch theo kế hoạch; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra vi phạm trong công tác phòng chống dịch; thực hiện hiệu quả các mô hình khuyến nông, khuyến lâm; chú trọng tái đàn lợn gắn với kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đảm bảo tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; tích cực đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đưa dự án đi vào hoạt động, kiên quyết xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước 30/8/2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm đạt 45 tỷ đồng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng; hoàn thành phương án quản lý quỹ đất chưa giao cho UBND cấp xã quản lý, đất dự án Việt - Đức; dự án cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại; khẩn trương đưa Chợ trung tâm mới, bến xe đi vào hoạt động; triển khai quyết liệt thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, phấn đấu cuối năm 2021 các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn NTM và xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,5%; triển khai tích cực các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công; tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải thiện thứ hạng các chỉ số Par Index, DGI, Sipas, ICT Index; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; quản lý, vận hành hiệu quả các di tích, danh lam, thắng cảnh, phát triển du lịch dịch vụ; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thứ nhất, Kỳ họp thứ thứ hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026... Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của năm 2021./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 407
Đã truy cập: 4861762