Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/06/2021 19:00

Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Chẽ đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Vinh - Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Ba Chẽ khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Ba Chẽ trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, đại diện Hội LHPN các huyện miền đồng; các đồng chí Thường trực HĐND- UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn, lãnh đạo HLPN qua các thời kỳ cùng 150 đại biểu đại diện cho trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm của 4.678 hội viên phụ nữ trong toàn huyện.

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội và hội viên, phụ nữ huyện Ba Chẽ đã luôn bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh; của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội đã triển khai rộng khắp tới toàn thể hội viên, phụ nữ thực hiện quả cuộc vận động “Phụ nữ Ba Chẽ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; thực hiện ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”. Qua đánh giá, toàn huyện hiện có 78% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.

Công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được quan tâm chú trọng, nổi bật là các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục, chăm sóc phụ nữ và trẻ em và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ thuộc các Đề án của Chính phủ được triển khai rộng khắp, hiệu quả. Hiện có trên 90% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục phẩm chất đạo đức thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững được đặc biệt chú trọng. Các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với đặc thù của địa phương như: chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cây Keo, Quế, Thông, Sa mộc; trồng cây dược liệu Ba kích tím, Trà hoa vàng… tiến hành mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho gần 3.000 lượt chị em học tập kỹ thuật trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; vận động gần 2.000 lượt phụ nữ khó khăn tham gia 249 mô hình, dự án thuộc chương trình 135, chương trình xây dựng Nông thôn mới. Hội LHPN huyện cũng đã kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng, sửa chữa 43 nhà ở cho gia đình hội viên khó khăn với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng; thông qua 32 tổ tiết kiệm và vay vốn giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với tổng dư nợ trên 87 tỷ đồng. Từ các hoạt động này, trong 5 năm qua các cấp Hội đã giúp đỡ cho 229 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững; góp phần giảm tỷ lệ toàn huyện xuống dưới 1,0% năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn-TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn -TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Minh Hải- Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX trao tặng bức trướng và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác xây dựng Hội, công tác tham gia xây dựng Đảng được chú trọng, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng cơ sở trong nhiệm kỳ đạt tỷ lệ 22,32%; cấp huyện đạt 21,6%; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND huyện là 30%; cấp xã, thị trấn là 34,7%. Hội cũng đã kết nạp 538 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 4.678 hội viên. Công tác giám sát, phản biện; thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội ngày càng có sự đổi mới, chất lượng đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Với những cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn huyện, 5 năm qua, đã có 75 tập thể, 59 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Trung ương Hội; UBND tỉnh, các Sở, ngành, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Tiêu biểu là, Phong trào Phụ nữ huyện Ba Chẽ vinh dự được nhận “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam”.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong triển khai hoạt động phong trào công tác hội phụ nữ. Đại hội cũng đã dành thời gian thỏa đáng thảo luận tham gia vào văn kiện Đại hội phụ nữ cấp trên, sửa đổi điều lệ hội.

Với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Ba Chẽ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành đông vì sự phát triển của phụ nữ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đưa huyện Ba chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu trọng tâm như: Tăng tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên đạt trên 80%; phấn đấu có 90% chi hội đạt xuất sắc, không có chi hội yếu kém; 100% cơ sở đạt xuất sắc và tiên tiến; xây dựng ít nhất 01 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù; 100% cán bộ hội cấp huyện, 90% cán bộ hội cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo và tổ chức hoạt động của hội; xây dựng ít nhất 01 công trình phần việc thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng ít nhất 01 mô hình điển hình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hàng năm giúp đỡ hộ phụ nữ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chỉ đạo; nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế hộ gia đình, phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.

Đại diện Hội LHPN các huyện Miền đông và Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ & các đoàn thể CT-XH huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các cấp Hội phụ nữ huyện Ba Chẽ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh yêu cầu cầu các cấp Hội LHPN Ba Chẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên, phụ nữ; vận động phụ nữ phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần; tiếp tục tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng phụ nữ trong phát triển kinh tế; chú trọng đề xuất đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, ổn định thu nhập, nâng cao đời sống phụ nữ; đặc biệt quan tâm  đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc. Các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, huyện phát động, trọng tâm là phong trào “Xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “ Phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” góp phần hoàn thành mục iêu đưa huyện Ba Chẽ hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình; tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động thể hiện rõ vai trò giới của tổ chức chức Hội trong đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đề xuất giải pháp đảm bảo lồng ghép giới trong phát triển kinh tế, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; tập trung các giải pháp nâng cao năng lực cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tích nổi bật các cấp Hội Phụ nữ của huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ toàn huyện đã luôn phát huy, tô thắm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang và truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng Hải Chi, huyện Ba Chẽ anh hùng; tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp Hội của huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để có những biện pháp cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục, làm cho cán bộ, hội viên nhận thức sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ.

Hai là, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ thu hút đông đảo chị em tham gia, cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp, thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở.

Ba là, trong tình hình hiện nay, công tác phụ nữ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình văn hoá, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ chăm sóc, giáo dục trẻ em; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, đồng thời triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01, Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy trong tất cả các cấp hội và hội viên.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để xây dựng, củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đa dạng hoá nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; gần gũi, lắng nghe ý kiến, thăm hỏi kịp thời, hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập; phát huy ý chí tự lực tự cường nỗ lực vươn lên, không trông chờ ỷ lại. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hoá trong hoạt động của Hội.

Năm là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những chị em có đủ tiêu chuẩn tham gia các cấp uỷ đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng vững mạnh.

Sáu là, sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ huyện khoá XXV phải xây dựng chương trình công tác cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Đồng thời, phải xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động với các ngành, đoàn thể; phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng giữa các thành viên Ban Chấp hành, đảm bảo cho hoạt động của Hội được thống nhất, nhịp nhàng và có hiệu quả.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu 07 đại biểu chính thức, 01 dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII. Trong phiên họp thứ nhất, BCH Hội LHPN huyện Ba Chẽ khóa XXV đã bầu Ban Thường vụ Hội LHPN huyện gồm 05 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Hoài tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã trao tặng Hội LHPN huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ huyện Ba Chẽ Đoàn kết - Sáng tạo -Tự tin - Hội nhập - Phát triển”.

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng 03 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND huyện khen thưởng 10 tập thể, 07 cá nhân; Hội LHPN huyện khen thưởng 10 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Bình Minh - Ngọc Lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5811
Đã truy cập: 6597449