Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Bảo tồn giống cây Trà Hoa Vàng xã Thanh Sơn”

25/06/2021 11:00

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án bảo tồn, phát triển một số loài dược liệu quý của huyện; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng, năng suất, giá trị sản phẩm dược liệu trên địa bàn huyện, nhất là sản phẩm Trà hoa vàng. Ngày 24/6, Hội nông dân xã Thanh Sơn tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Bảo tồn giống cây Trà hoa vàng xã Thanh Sơn”.

Ông Đàm Văn Cường là một trong những hộ nông dân đi đầu trong việc bảo tồn giống cây Trà hoa vàng tại xã Thanh Sơn.

Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Bảo tồn giống cây Trà hoa vàng xã Thanh Sơn” trực thuộc Hội Nông dân xã Thanh Sơn, với tổng số 5 thành viên; hoạt động với mục tiêu tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Hội nông dân đến hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để hội viên tương trợ giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nâng cao đời sống; tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm, trang bị kiến thức về sản xuất kinh doanh, dịch vụ và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trao đổi thông tin về thời tiết nông vụ, về thị trường, giá cả, về thiết bị, vật tư nông nghiệp, phương tiện sản xuất, về phòng trừ dịch, bệnh, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, tập huấn chuyển giao KHKT; hướng dẫn cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay; xây dựng mô hình kinh doanh, dịch vụ... nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm Trà hoa vàng, giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, giảm nghèo và làm giàu bền vững./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4639
Đã truy cập: 6622522