Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021 18:00

Chiều ngày 28/6, HĐND huyện Ba Chẽ long trọng khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Sau diễn văn khai mạc, Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 30 đại biểu. Theo đó, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Ba Chẽ được triển khai đồng bộ, đảm bảo diễn ra đúng luật, đúng quy trình, thời gian quy định, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thành công tốt đẹp, bầu đủ 30 đại biểu HĐND cấp huyện, 147 đại biểu HĐND cấp xã, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,81%.

Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy gửi lời chúc mừng các đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX là kỳ họp đặc biệt quan trọng, bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các chức danh khác theo luật định. Đồng chí mong muốn, các vị đại biểu HĐND huyện sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan cử ra bộ máy lãnh đạo chính quyền huyện nhiệm kỳ mới. HĐND huyện, UBND huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động  theo hướng đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; các đại biểu HĐND thể hiện tinh thần hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XXV vào cuộc sống; để huyện Ba Chẽ có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; sớm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”. Đồng chí chúc các đại biểu HĐND sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Kỳ họp đã thực hiện trình tự các nội dung, quy định và biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu các chức danh HĐND huyện, UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Linh Thị Xuân, Phó Chủ tịch HĐND huyện, tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Đinh Thị Vỹ- Phó Chủ tịch UBND huyện, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Khiếu Anh Tú- Phó Chủ tịch UBND huyện, tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả các chức danh đều đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về số lượng, cơ cấu Ủy viên các Ban HĐND huyện, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế; bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện; bầu Ủy viên UBND huyện gồm 15 đồng chí; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 ông, bà.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện khóa XX đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021; nghe báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan huyện Ba Chẽ trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng theo Luật định; thể hiện không khí dân chủ, sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới, xây dựng huyện Ba Chẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XX nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động của mình; nhiệm kỳ có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với mục tiêu Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bên vững; tập trung xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; quyết tâm đưa huyện Ba Chẽ trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng các ban HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện.

Thay mặt HĐND huyện, Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện khóa XX đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Nghị quyết của HĐND huyện khóa XIX về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền để cho sự phát triển nhanh và bền vững của các năm tiếp theo;

Thứ hai, Tiếp tục, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, các cơ quan, ban ngành và chính quyền các xã, thị trấn trong việc quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thứ ba, Toàn bộ hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; mục tiêu cao nhất là phải giữ bằng được địa bản không có mầm bệnh xâm nhập, an toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới để chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin” chủ động tầm soát trên diện rộng có chỉ định, trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thứ tư, Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng các kỳ họp; đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thứ năm, các vị đại biểu HĐND tiến hành cuộc tiếp xúc với cử trí để bảo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của HĐND huyện, góp phần cùng với cơ quan nhà nước các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra; đồng thời, trên cương vị công tác của mình, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện khóa XX tin tưởng rằng, với thành công của Kỳ họp, sự ủng hộ của cử tri trong huyện và sự nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu HĐND huyện, HĐND, UBND huyện khóa XX sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với quân và dân trong huyện phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Đồng chí gửi lời cảm ơn sự đóng góp đầy trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện, các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện đồng thuận, đồng lòng, cùng chung tay, góp sức xây dựng Ba Chẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của nhân dân và cử tri trên địa bàn.

Chia tay đồng chí không tham gia Thường trực và các Ban HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua nghị quyết Kỳ họp.

Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Bình Minh - Ngọc Lợi - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 706
Đã truy cập: 5056438