Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/07/2021 10:30

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu tại Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ cập nhật danh mục các tài liệu phục vụ Kỳ họp để đại biểu, nhân dân thuận tiện trong theo dõi diễn biến của Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để tải tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải: 

 

STT

Tên nội dung tài liệu

Tải về

1

Chương trình Kỳ họp.

2

Báo cáo kết quả hoạt động công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

3

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XX.

4

Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.

 

5

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.

 

6

Tờ trình về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

7

Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8

Tờ trình về cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9

Nghị quyết về cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10

Báo cáo đầy đủ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

11

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 118/NQ/HĐND ngày 22/12/2020 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện và Nghị quyết số 119-NQ/HĐND ngày 22/12/2020 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND huyện.

12

Tờ trình ban hành Nghị quyết KTXH 6 tháng cuối năm 2021.

13

Nghị quyết kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021.

 

14

Tờ trình về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

15

Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.

16

Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công năm 2022.

17

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công năm 2022.

18

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Mười Tám HĐND huyện khóa XIX.

19

 

 

20

Tờ trình về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã được HĐND huyện khóa XIX thông qua

21

Nghị quyết về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã được HĐND huyện khóa XIX thông qua

22

Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

23

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

24

Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

25

Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

26

Tờ tình về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

27

Nghị quyết về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.

28

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

29

Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

30

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

31

Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

32

Báo cáo trả lời chất vấn:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

2. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường.

1. 

2. 

3. 

33

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; ý kiến, kiến nghị cử cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm HĐND huyện.

34

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

35

Báo cáo của Tòa án nhân dân về công tác xét xử 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

36

Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

37

Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2021.

38

Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

39

Báo cáo thẩm tra về tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021.

40

Báo cáo thẩm tra về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công khởi công năm 2022.

41

 

 
42

Báo cáo thẩm tra về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã được HĐND huyện khóa XIX thông qua.

43

Báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

44

Báo cáo thẩm tra về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

45

Báo cáo thẩm tra về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

46

Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

47

Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện gửi đến kỳ họp HĐND huyện lĩnh vực Pháp chế.

48

Báo cáo thẩm tra hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021.Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1106
Đã truy cập: 5090025