Bí thư Huyện ủy Vũ Thành Long làm việc với hai xã Lương Mông, Minh Cầm về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

23/07/2021 20:30

Ngày 23/7, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với hai xã Lương Mông, Minh Cầm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác của huyện làm việc với Đảng ủy xã Minh Cầm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Cầm đã chủ động, quyết liệt tập trung phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy và Thông báo kết luận số 55-TB/HU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021. Nổi bật là, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là địa phương đầu tiên của huyện hoàn thành sớm nhất công tác bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, bầu ra đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tổng sản lượng lương thực vụ chiêm xuân đạt 204,9 tấn, đạt 116,5% kế hoạch, bằng 107,8% so với cùng kỳ; trồng rừng đạt 101,4% kế hoạch, trong đó trồng rừng gỗ lớn đạt 14,5 ha, trồng cây lâm sản ngoài gỗ (cây quế) đạt 63,5 ha; thu ngân sách địa bàn bằng 113,9% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/người/năm; xã không còn hộ nghèo; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững. Về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao; qua rà soát, đánh giá đến thời điểm hiện tại xã đạt 3/8 tiêu chí, 18/27 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao; cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và Đoàn công tác kiểm tra các thiết chế văn hóa, thể thao xã Minh Cầm

6 tháng cuối năm 2021, xã Minh Cầm quyết tâm thực tốt mục tiêu như: xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với phát huy thế mạnh về rừng, đất lâm nghiệp; thực hiện hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu. Phấn đầu hoàn thành thêm 09 chỉ tiêu thuộc các tiêu chí: Phát triển sản xuất; Thu nhập; Hạ tầng, Giáo dục- Y tế- Văn hóa và Môi trường để hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên lực lượng tuyến đầu trực chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 chân Đèo Kiếm xã Lương Mông.

6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lương Mông đã tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; chủ động phòng chống đại dịch Covid-19, nhất là duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục tại chốt kiểm soát, kiểm tra, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp từ các địa phương giáp ranh vào địa bàn; giữ vững địa bàn an toàn và ổn định.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kiểm tra công trình hồ Khe Lừa (Lương Mông) cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho nhân dân 4 xã vùng cao.

Trên tinh thần quyết liệt, quyết tâm, Đảng bộ đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%; tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt cao. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, trồng rừng đạt 111,3% kế hoạch; trong đó trồng gỗ lớn đạt 57,2ha, đạt 190,6% kế hoạch; cây lâm sản ngoài gỗ (cây quế) 53,0 ha; thu ngân sách địa bàn đạt 120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 56,1 triệu đồng/người/năm xã không còn hộ nghèo; tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững; xã hoàn thành 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao từ cuối năm 2020.

6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ xã Lương Mông đề ra một số chỉ tiêu chính như: có 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 260ha; tổng sản lượng lương thưc đạt 858 tấn; trồng rừng đạt 220ha, trong đó trồng cây gỗ lớn đạt 30 ha, cây dược liệu đạt 5 ha; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 250 triệu; xã không còn hộ cận cận nghèo; tiếp tục duy trì giữ vững 8/8 tiêu chí, 27/27 chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Lương Mông.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện uỷ ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ 2 xã Lương Mông, Minh Cầm đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU và Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 và thời gian tiếp theo, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu Đảng bộ 2 xã Lương Mông, Minh Cầm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo; thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dần hình thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp và cây dược liệu của tỉnh”; tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp, Đảng bộ các xã phải chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt thông điệp “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động các Tổ Covid cộng đồng nắm bắt tình hình di biến động dân cư; duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động các chốt phòng dịch để kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch đi vào địa bàn, đảm bảo giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra quy hoạch xây dựng Chợ phiên xã Lương Mông.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ lưu ý, Đảng bộ Minh Cầm cần đẩy mạnh tư duy đột phá trong công tác lãnh, chỉ đạo trên các lĩnh vực; tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc gắn với đánh giá chất lượng cán bộ, công chức trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình trồng Ba kích tím, Trà hoa vàng, Măng mai; chăn nuôi gia súc, gà đồi, ngan đen; chú trọng công tác quản lý đất đai, đất rừng, triển khai hiệu quả đề án trồng rừng gỗ lớn; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn; công tác giới thiệu, đào tạo, giải quyết việc làm; phát triển du lịch dịch vụ sinh thái, du lịch trải nghiệm; tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, sớm đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống, vật chất và tinh thần nhân dân.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kết luận cuộc làm việc với Đảng ủy xã Lương Mông.

Đối với Đảng bộ xã Lương Mông cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được, duy trì, giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng khai thác, phát huy tiềm năng về rừng, đất rừng; thế mạnh về phát triển trồng rừng gỗ lớn và các mô hình sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực địa phương; tăng cường công tác quản lý quy hoạch đất đai; phát huy hiệu quả công trình hồ Khe Lừa cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất cho nhân dân 4 xã vùng cao; đồng thời chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường khu vực hồ gắn kết với giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, các khu di tích, chợ phiên xã để quảng bá, thu hút du lịch, đón bắt cơ hội khi dự án Quần thể bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái Vinpearl Safari Hạ Long được đầu tư đi vào hoạt động; hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình; bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị; kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh theo đúng kế hoạch đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5067
Đã truy cập: 6617849