Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2021

29/07/2021 17:00

Ngày 29/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 7, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch; tổ chức tiêm phòng Vacxin đợt 3 cho 493 lượt người, đạt 120% kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe toàn dân đạt 97% kế hoạch; đảm bảo mọi nguồn lực, cơ sở vật chất Khu vực cách ly phục vụ công tác phòng, chống dịch với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở và chiến lược  “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”, đảm bảo “mục tiêu kép”; giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong tình hình mới. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo, giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện; tích cực thực hiện xuyên suốt, hiệu quả Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, giới thiệu việc làm và thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; đảm bảo tiến độ kịch bản tăng thu ngân sách địa bàn, tăng trưởng kinh tế. 

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, tổ chức thành công Kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XX, ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kịp thời  tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.  Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển ổn định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 và 7 tháng đầu năm, ước đạt 34,5 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá hiện hành tăng mạnh, đạt trên 224 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 79,3% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó xã Lương Mông được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2020; công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống đại dịch Covid-19; tổ chức thành công 6 môn thi đấu trong Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IX; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình người có công, gia đình chính sách nhân 74 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 26 đối tượng khó khăn với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 7; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đàu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Đặc biệt là các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân chú trọng quyết liệt, cao độ, toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện nghiêm, xuyên suốt chiến lược  “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”; chuẩn bị phương án, kế hoạch và các điều kiện cơ sở, vật chất, thuốc men, trang thiết bị y tế cho Khu cách ly theo chỉ đạo của tỉnh; phải đảm bảo mục tiêu giữ bằng được địa bàn “An toàn - ổn định trong trạng thái bình thường mới”, để thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Các cơ sở Đảng tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu;  tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01-NQ/TU của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện; chỉ đạo sát sao công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán được giao; đảm bảo tiến độ giải ngân các nguồn vốn, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trước 30/8/2021; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng đưa 2 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao... Tiếp tục siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; xâm lấn đất rừng, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính; tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện; chủ động, sẵn sàng các biện pháp PCTT & TKCN trong mùa mưa bão; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2379
Đã truy cập: 4720387