Ba Chẽ tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

02/08/2021 14:30

Với mục tiêu hoàn thành số thu đạt 45 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã thường xuyên tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Luật ngân sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm với quyết tâm cao, tích cực đẩy mạnh công tác tăng thu ngân sách; thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Trường Sơn 36 tại CCN Nam Sơn đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách nhà nước địa phương.

Các ngành Tài chính, thuế luôn tích cực phối hợp, quyết liệt thực hiện các biện pháp chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, tập trung vào một số nguồn thu như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước và thu tại xã; đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, để thu hút, xúc tiến các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện đã đạt hơn 34,5 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Trong đó, các loại thu có kết quả vượt trội đó là: Thu từ tiền sử dụng đất đạt trên 9,0 đồng, đạt 102,2% dự toán tỉnh giao; thu từ thuế phí, lệ phí và thu khác đạt trên 25 tỷ đồng, đạt 86,9 dự toán tỉnh giao, đạt 84,3 dự toán huyện giao...

Đẩy mạnh công tác thu hút, hỗ trợ các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại địa bàn nhằm tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và do quy định gia hạn thuế đến cuối năm theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021, cùng với chính sách miễn giảm một số khoản phí, lệ phí của Chính phủ, đã gây ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện. Theo đánh giá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 7 chỉ ước đạt trên 2,5 tỷ đồng, thấp hơn 20,7% so với cùng kỳ. Các xã, thị trấn cũng đang gặp khó khăn nhất định trong công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn, chưa đảm bảo tiến độ thu và chỉ tiêu dự toán huyện giao; trong đó đơn vị Thị trấn Ba Chẽ có số thu cao nhất đạt hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán huyện giao; đơn vị có số thu thấp nhất là đơn vị xã Thanh Sơn chỉ đạt 74,5 triệu đồng, đạt 11,5% dự toán huyện giao; các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn cũng chỉ đạt số thu ngân sách từ 23% - 37% so với dự toán huyện giao.

Chỉ tiêu giao thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là chỉ tiêu Pháp lệnh, hiện nay các đơn vị có số thu ngân sách địa bàn thấp, đang quyết liệt, tăng cường các giải pháp thu ngân sách địa bàn, đặc biệt là đối với các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ vận tải, thu từ tổ đội xây dựng, thu từ khâu lưu thông gỗ rừng trồng, thu thuế phí bảo vệ môi trường; đồng thời, chú trọng thực hiện rà soát, điều chỉnh doanh thu tính thuế đối với các hộ kinh tăng quy mô, hộ kinh doanh mới và hộ chưa kê khai thuế, để đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Tăng cường các giải pháp thu ngân sách từ khâu lưu thông gỗ rừng trồng.

Bên cạnh thực hiện quyết liệt các khoản thu, huyện tích cực chỉ đạo các cơ cơ quan chức năng; các xã, thị trấn tập trung giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo công tác thu, chi ngân sách đúng quy định và hiệu quả; quyết tâm số thu ngân sách nhà nước địa bàn cả năm đạt 45 tỷ đồng./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1234
Đã truy cập: 4851473