Chính sách chất lượng

04/03/2019 14:00

         Nhằm duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001 và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của UBND huyện phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để đạt được chất lượng cao trong công việc, UBND huyện cam kết:

       + Kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ năng lực, trong sáng về đạo đức, phẩm chất và lối sống.

        + Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu các văn bản hiện hành liên quan.

        + Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động huyện Ba Chẽ có tác phong làm việc nghiêm túc, có thái độ tôn trọng, hòa nhã khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức; Xây dựng môi trường công sở văn minh hiện đại.

       + Thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, cung cấp cho mọi cá nhân và tổ chức các dịch vụ hành chính công trên cơ sở đúng pháp luật, đúng hẹn, công khai, minh bạch.

       + Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại UBND huyện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch.

Trung tâm Hành chính công huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 659
Đã truy cập: 6598125