Mục tiêu chất lượng

19/03/2020 14:30

       Căn cứ Chính sách chất lượng đã cam kết, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ đề ra mục tiêu chất lượng như sau:

+ Đảm bảo trên 96% các văn bản hành chính ban hành đúng thể thức theo quy định.

+ Trên 90% tổ chức, cá nhân hài lòng về thái độ phục vụ và hài lòng về sự hướng dẫn của Trung tâm Hành chính công.

+ Đảm bảo 100% các TTHC được kiểm soát chặt chẽ, đúng thời hạn quy định của Pháp luật.

+ Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đạt trên 99%.

       Cam kết nêu trên được xem xét thường xuyên nhằm cải tiến liên tục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cùa toàn xã hội và công cuộc cải cách hành chính./.

Trung tâm Hành chính công Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 6598065