Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện kiểm điểm tiến độ NTM các xã

04/08/2021 15:00

Ngày 04/8, BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện và bàn các giải pháp đưa các xã Thanh Sơn và Đồn Đạc hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và xã Minh Cầm đạt Nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021 huyện Ba Chẽ quyết tâm đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 2 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn xã Nông thôn mới (khu vực Đồng bằng sông Hồng) để huyện hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới. 

Theo kết quả rà soát, tính đến 30/7/2021 xã Minh Cầm đạt 5/8 tiêu chí, 21/27 chỉ tiêu Bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 - 2020. Các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 về Phát triển sản xuất, mới đạt 3/6 chỉ tiêu, còn 3 chỉ tiêu chưa đạt là có ít nhất 01 HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa; có ít nhất 01 mô hình tích tụ ruộng đất (liên kết, hợp tác sản xuất); có sản phẩm OCOP. Tiêu chí 2 về Thu nhập, hộ nghèo, tính đến nay xã mới đạt 49,5 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu đạt là 60 triệu đồng/người/năm). Tiêu chí 4 về Giáo dục, y tế, văn hóa; tiêu chí này mới đạt 4/5 chỉ tiêu, còn 01 chỉ tiêu chưa đạt là đạt chuẩn và duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. 

Qua rà soát, đánh giá tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới Đồng bằng Sông Hồng, hiện xã Thanh Sơn đạt 17/20 tiêu chí, 48/53 chỉ tiêu; còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí 10 - Thu nhập, đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã mới đạt 40 triệu đồng/người/năm (mức đạt chuẩn là 55 triệu đồng/ người/năm). Tiêu chí 17- Môi trường và An toàn thực phẩm, ở tiêu chí này có chỉ tiêu 17.3 Xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn chưa đạt chuẩn. Tiêu chí 20 - Khu dân cư (thôn) nông thôn kiểu mẫu chưa đạt các chỉ tiêu, gồm: Tỷ lệ thôn đạt chuẩn, tỷ lệ hộ kiểu mẫu, số lượng vườn mẫu đạt chuẩn. 

Đối với xã Đồn Đạc, đến nay xã đạt 16/20 tiêu chí, 47/53 chỉ tiêu. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 10 về Thu nhập; Tiêu chí 14 về Giáo dục; Tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm và Tiêu chí 20 về Khu dân cư (thôn) nông thôn kiểu mẫu.

Xã Minh Cầm quyết tâm thực hiện, hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt và đưa ra các giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện hiệu quả đối với các tiêu chí Thu nhập, Môi trường, xây dựng Thôn mẫu, vườn mẫu, hộ kiểu mẫu. Các giải pháp tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tích cực phát triển sản xuất; trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; hỗ trợ đào tạo nghề, vận động người lao động vào làm việc tại Cụm công nghiệp Nam Sơn, ngành Than nâng cao thu nhập cho nhân dân; vận động học sinh tiếp tục học Trung học phổ thông, học nghề; duy trì tốt phong trào ngày thứ 7 Nông thôn mới, Ngày chủ nhật xanh; công tác chỉnh trang xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng thôn đạt chuẩn Nông thôn mới… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, giải pháp thiết thực của các đại biểu nhằm hỗ trợ xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 2 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn xã Nông thôn mới (khu vực Đồng bằng Sông Hồng). Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu BCĐ Nông thôn mới các xã rà soát chặt chẽ, đánh giá thực chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; đưa ra lộ trình, giải pháp triển khai hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo hướng, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung, ưu tiên toàn diện đối với các tiêu chí Thu nhập, Môi trường, xây dựng Thôn mẫu, vườn mẫu, hộ kiểu mẫu. 

Nhấn mạnh về các giải pháp thực hiện, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng Nông thôn mới huyện yêu cầu BCĐ nông thôn mới các xã tập trung cao độ, huy động cả Hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của người dân để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, trong đó: nhóm tiêu chí về Hạ tầng, các xã phải khẩn trương thi công kịp thời, đảm bảo chất lượng đối với các hạng mục công trình giao thông, thủy lợi đã được phân bổ vốn; đảm bảo giải ngân 100% vốn trước ngày 30/9/2021.

BCĐ xây dựng NTM xã Thanh Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, trồng cây gỗ lớn để nâng cao thu nhập.

Đối với nhóm tiêu chí về Phát triển sản xuất, nâng cao Thu nhập, các xã cần tiếp tục vận động nhân dân phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động, nguồn vốn để mở rộng các loại hình sản xuất nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quan tâm phát triển thêm các hợp tác xã; hỗ trợ giải quyết việc làm tại chỗ; vận động người lao tham gia làm việc tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, cụm công nghiệp để nâng nâng cao thu nhập bình quân đầu người; bên cạnh đó, phải rà soát, thống kê chi tiết các nguồn thu của của các tổ chức cá nhân trên địa bàn từ lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp; nguồn thu của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, tiền lương, tiền công các khoản thu nhập khác, làm căn cứ đánh giá tiêu chí thu nhập bình quân đầu người. 

Về tiêu chí Giáo dục, các xã cần triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, trung cấp nghề đạt tỷ lệ trên 90%. Trong tiêu chí Thủy lợi, nước sinh hoạt tập trung, các xã phải có phương án và đề xuất xử lý kịp thời đối với những công trình xuống cấp, hiệu quả sử dụng thấp, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất và sinh hoạt đời sống của nhân dân. Đối với nhóm tiêu chí về cảnh quan Môi trường, xây dựng thôn, vườn đạt chuẩn, các xã thực hiện theo hướng: Xây dựng các thôn đạt chuẩn Nông thôn mới có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, phù hợp; môi trường sinh thái trong lành; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, dân tộc tiêu biểu; an ninh trật tự đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân đồng thuận và ủng hộ… Trên cơ sở đó, sau khi lập phương án chi tiết các nội dung cần thực hiện, các xã phải tổ chức hợp thôn lấy ý kiến nhân dân để thống nhất cách thực triển khai, hàng tuần ra quân triển khai thực hiện hiệu quả phong trào ngày thứ 7 Nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh, đảm bảo môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

BCĐ xây dựng NTM xã Đồn Đạc nỗ lực thực hiện tiêu chí Môi trường, xây dựng cảnh quan và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy giao các thành viên Ban Chỉ đạo NTM huyện; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ với các xã trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt với quyết tâm đưa xã Minh Cầm đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 2 xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn xã Nông thôn mới (khu vực Đồng bằng sông Hồng) vào cuối năm 2021. Quá trình thực hiện, các xã Minh Cầm, Thanh Sơn, Đồn Đạc cần chủ động đề xuất kiến nghị; kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc tại cở sở để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2955
Đã truy cập: 6101448