Quy trình ISO Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

25/05/2020 16:00

1. Đăng ký khai thác nước dưới đất.

2. Lấy ý kiến của UBND cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

4. Đăng ký, đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo về môi trường.

5. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

6. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

7. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận QSH trên giấy chứng nhận.

8. Đăng ký bảo lưu QSH trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.

9. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

10. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.

11. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

12. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

13. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

14. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND cấp huyện.

15. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ đối với hộ gđ, cn, cộng đồng dân cư.

16. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá QSDĐ.

17. Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân.

18. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

19. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01/7/2014.

20. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

21. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân . . .); giảm diện tích.

22. Đăng ký xác lập QSD hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

23. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

24. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

25. Tách thửa hoặc hợp thửa đất.

26. Cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

27. Đính chính giấy chứng nhận đã cấp.

28. Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

29. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

30. Đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu; tăng thêm diện tích ...

31. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là chủ sử dụng đất.

32. Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp.

33. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý.

34. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ ...

35. Đăng ký biến động QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng ....

36. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

37. Đăng ký biến động QSDĐ, QSHTS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ...

38. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê ...

39. Cấp lại giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận do bị mất.

40. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

41. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

42. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún ...

43. Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đát đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân ...

Trung tâm Hành chính công Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1577
Đã truy cập: 5090496