Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra tại Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ

08/08/2021 20:30

Ngày 08/8, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế làm cơ sở xây dựng Đề án tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du dịch, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ giai đoạn 2021 - 2025.

 

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra hiện trạng hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch tại huyện Bình Liêu.

Đề án Tổng thể phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch, gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tại các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ đánh giá tổng thể thực trạng về kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng giao thông, việc khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và đời sống của người dân tại 3 địa phương nói trên.

Nội dung đề án tập trung phân tích thực trạng về kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng giao thông; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch… Đồng thời Đề án bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và Nghị quyết số 06- NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra quy hoạch hạ tầng giao thông huyện Tiên Yên.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế công tác quy hoạch; công tác triển khai các công trình hạ tầng giao thông của 3 địa phương.

Qua kiểm tra cho thấy giao thông của các huyện Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu đi lại, thông thương trên địa bàn. Các tuyến giao thông được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, hoàn thiện theo tiêu chí nông thôn mới và đạt 100% tiêu chí hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020.

Tuy nhiên, đến nay một số dự án, công trình do được đầu tư từ lâu đã xuống cấp. Nhiều công trình khi đưa vào sử dụng đã bộc lộ những hạn chế về quy mô, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngay ở hiện tại và đón đầu được sự phát triển trong tương lai gần. Các địa phương này cũng chưa có nhiều công trình có tính động lực, đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động tại 3 địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra quy hoạch hạ tầng giao thông huyện Ba Chẽ.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông tại 3 địa phương, nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và thúc đẩy liên kết vùng, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong xu thế phát triển của tỉnh, các địa phương cần chủ động, tích cực, đón bắt và tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hẹp chênh lệch vùng miền. Riêng đối với việc nghiên cứu đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, đồng chí yêu cầu các địa phương cần nghiên cứu kỹ lưỡng sự cần thiết, hiệu quả đầu tư. Nhất là trong việc phục vụ phát triển du lịch, tạo sinh kế cho nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

Nguyễn Thanh/Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 645
Đã truy cập: 4858349