Thông báo kết quả sát hạch ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn Kiến thức chung thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị

31/07/2021 09:30

Ngày 30/7, Hội đồng Thi tuyển lãnh đạo, quản lý huyện ban hành Thông báo số 16-TB/HĐTT về kết quả sát hạch ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn Kiến thức chung thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án ĐTXD; Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồn Đạc.

Nội dung nêu rõ:

Căn cứ Quy chế số 12-QC/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Căn cứ Quy định số 02-QĐ/HU ngày 20/10/2020 của Huyện uỷ về ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế số 03-QC/HU ngày 20/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị thuộc huyện Ba Chẽ;

Căn cứ Thông báo số 68-TB/HU ngày 05/3/2021 của Ban Thường vụ về công tác tổ chức và cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn;

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án ĐTXD; Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồn Đạc.

Hội đồng thi tuyển lãnh đạo quản lý thông báo kết quả thi sát hạch ngoại ngữ (Tiếng Anh) và môn Kiến thức chung của các thí sinh dự tuyển.

Thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo của các thí sinh dự thi trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 30/7/2021.

Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án ĐTXD; Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồn Đạc thông báo cho các thí sinh được biết.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4199
Đã truy cập: 6904827