Công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

02/08/2021 10:30

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 69/TB-UBND ngày 14/7/2021 về thông báo công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Nam Sơn (Phối cảnh minh hoạ).

Nội dung nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo các thông tin về công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây trên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi ranh giới, diện tích

1.1. Phạm vi ranh giới: Tại thôn Lò Vôi, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc giáp sông Ba Chẽ;

- Phía Tây Nam  giáp Đường tỉnh 329;

- Phía Đông Nam và Tây Bắc giáp đất rừng sản xuất.

1.2. Diện tích nghiên cứu: 84.225,2 m2 (8,42ha), được giới hạn bởi các điểm 1, 2, 2, 4, 5, 6, 1, trong đó:

- Đất quy hoạch xây dựng nhà máy, diện tích 78.348,5m2 (A1, A4, 3, 4, 5, 6, A1);

- Đất mương thu nước và HTKT, diện tích: 5.502,7m2 (A2, A3, 2, A4, A2);

- Đất đấu nối Đường tỉnh 329, diện tích  374m2 (1, A3, A2, A1, 1).

2. Tính chất: Xây dựng nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu, nhằm tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại huyện Ba Chẽ.

3. Nội dung chính quy hoạch

- Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Danh mục sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

A

Khu đất QH xây dựng nhà máy

78.722,5

100,0

I

Đất xây dựng nhà máy

78.348,5

99,5

1

Đất xây dựng công trình

18.741,5

23,8

2

Đất cây xanh

17.322,5

22,0

3

Đất sân đường, giao thông, HTKT + khác

42.658,5

54,2

II

Đất đấu nối Đường tỉnh 329

374,0

0,5

B

Đất mương thu nước và HTKT

5.502,7

 

 

Tổng (A+B)

84.225,2

 

- Danh mục sử dụng đất:

STT

Danh mục sử dụng đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tầng cao

Tỷ lệ (%)

A

Khu đất QH xây dựng nhà máy

 

78.722,5

 

100,0

I

Đất xây dựng nhà máy

 

78.348,5

 

99,5

1

Nhà điều hành

1

205,0

2

 

2

Nhà ăn cán bộ CNV

2

150,3

1

 

3

Nhà kho cơ khí + Kho chứa rác

3

475,0

1

 

4

Nhà để xe +bể nước + trạm bơm

4

312,8

1

 

5

Trạm cân

5

46,0

 

 

6

Nhà bảo vệ

6

12,0

1

 

7

Khu vực sản xuất

7

17.416,6

1

 

8

Phòng điều khiển khu lò sấy và phòng MNK

8

60,0

1

 

9

Sân kỹ thuật nhà xưởng

9

1.762,0

 

 

10

Nhà vệ sinh chung (2,1x7,1)x2

10

29,8

1

 

11

Trạm điện (05 trạm)

11

80,0

 

 

12

Bãi đỗ xe conainer

P

841,0

 

 

13

Bãi tập kết gỗ-01

TK-01

5.681,4

 

 

14

Bãi tập kết gỗ-02

TK-02

11.938,0

 

 

15

Bể thu nước mưa

12

90,0

 

 

16

Mặt bến

MB

1.560,0

 

 

17

Cây xanh cảnh quan

CX

17.322,5

 

 

18

Giao thông, HTKT + khác

 

20.366,1

 

 

II

Đất đấu nối đường tỉnh 329

 

374,0

 

0,5

B

Đất mương thu nước và HTKT

 

5.502,7

 

 

 

Tổng (A+B)

 

84.225,2

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện giao:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn đơn vị nghiên cứu, tài trợ quy hoạch và UBND xã Nam Sơn tổ chức lắp dựng biển công bố bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại khu quy hoạch.

UBND xã Nam Sơn thông báo tuyên truyền tới nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã được biết bằng nhiều hình thức như: Gửi văn bản thông báo, thông tin tại các cuộc họp ở xã, thôn và thông báo trên hệ thống FM.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

Cổng TTĐT huyện đăng thông báo, công bố công khai Quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch để các tổ chức và nhân dân được biết, truy cập, tìm hiểu.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, thông tin tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 5088921