Công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy cưa, xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu plywood tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ

02/08/2021 10:00

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ ban hành Thông báo số 70/TB-UBND ngày 14/7/2021 về công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy cưa, xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu plywood tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Phối cảnh minh hoạ Văn phòng Nhà máy cưa, xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu plywood tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung nêu rõ:

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy cưa, xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu plywood tại xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ thông báo các thông tin về công bố, công khai Quy hoạch chi tiết xây trên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi ranh giới, diện tích:

1.1. Phạm vi ranh giới: Tại thôn Lò Vôi, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông, Đông Nam giáp sông Ba Chẽ;

- Phía Nam giáp đường dẫn cầu Nam Sơn;

- Phía Tây Nam Đường tỉnh 329;

- Phía Tây Bắc giáp đất rừng sản xuất.

1.2. Diện tích nghiên cứu: 143.221 m2 (14,32ha), được giới hạn bởi các điểm 1, 2, 3, .... 9, 10, 11, 1, trong đó:

- Đất quy hoạch xây dựng nhà máy diện tích 127.784,8m2 (B1, B4, B6, 3, 4, 5, 6, B1);

- Đất mương thu nước và HTKT phía Đường tỉnh 329 diện tích: 10.839,3m2 (1, 1*, B5, B4, B3, 11, 1) và phía đường dẫn cầu Nam Sơn diện tích 3.335,9m2 (7, 8, B2, B1, 7);

- Đất đấu nối Đường tỉnh 329 diện tích  374m2 (B5, 1*, 2, B6, B5) và đấu nối đường dẫn cầu Nam Sơn diện tích 887m2 (B2, B3, 10, 9, B2).

2. Tính chất và mục tiêu: Xây dựng nhà máy cưa, xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu plywood, nhằm tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại huyện Ba Chẽ.

3. Nội dung chính quy hoạch:

- Cơ cấu sử dụng đất:

STT

Danh mục sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ
(%)

A

Khu đất qh xây dựng nhà máy

129.045,80

100,0

I

Đất xây dựng nhà máy

127.784,80

99,0

1

Đất xây dựng công trình

47.543,47

36,8

2

Đất cây xanh cảnh quan

25.755,30

20,0

3

Đất sân đường, giao thông,  HTKT + khác

55.747,03

43,2

II

Đất đấu nội HTKT

1.261,00

1,0

B

Đất mương thu nước và HTKT

14.175,20

 

 

Tổng (A+B)

143.221,00

 

 - Danh mục sử dụng đất:

STT

Danh mục sử dụng đất

Ký hiệu

Diện tích (m2)

Tầng cao

Tỷ lệ (%)

A

Khu đất qh xây dựng nhà máy

 

129.045,8

 

100,0

I

Đất xây dựng nhà máy

 

127.784,8

 

99,0

1

Nhà điều hành

1

205,0

2

 

2

Nhà ăn cán bộ CNV

2,1

150,3

1

 

3

Nhà kho cơ khí + kho chứa rác

2,2

478,1

1

 

4

Nhà để xe + bể nước ngầm + trạm bơm

3

312,8

1

 

5

Nhà bảo vệ

4

12,0

1

 

6

Xưởng số 1

5

26.205,6

1

 

7

Xưởng số 2

6

20.120,0

1

 

8

Nhà vệ sinh chung (2,1x7,1)x4

7

59,6

1

 

9

Trạm cân

8

46,0

 

 

10

Trạm điện (05 trạm)

9

80,0

 

 

11

Bãi đỗ xe conainer

P

4.741,3

 

 

12

Bãi tập kết gỗ -01

TK-01

3.181,6

 

 

13

Bãi tập kết gỗ -02

TK-02

15.680,8

 

 

14

Bể thu nước mưa

10

90,0

 

 

15

Bể chứa nhiên liệu

BE

30,0

 

 

16

Bể chứa cát PCCC

PC

20,0

 

 

17

Mặt bến

MB

1.887,0

 

 

18

Cây xanh cảnh quan

CX

25.755,3

 

 

19

Đất giao thông, HTKT + khác

 

28.729,3

 

 

II

Đất đấu nối HTKT

 

1.261,0

 

1,0

B

Đất mương thu nước và HTKT

 

14.175,2

 

 

 

Tổng (A+B)

 

143.221,00

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện giao:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn đơn vị nghiên cứu, tài trợ quy hoạch và UBND xã Nam Sơn tổ chức lắp dựng biển công bố bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại khu quy hoạch.

UBND xã Nam Sơn thông báo tuyên truyền tới nhân dân, các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã được biết bằng nhiều hình thức như: Gửi văn bản thông báo, thông tin tại các cuộc họp ở xã, thôn và thông báo trên hệ thống FM.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết.

- Cổng TTĐT huyện đăng thông báo, công bố công khai Quyết định phê duyệt và  hồ sơ quy hoạch để các tổ chức và nhân dân được biết, truy cập, tìm hiểu.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, thông tin tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện./.

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1920
Đã truy cập: 4116027