Chủ động biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn huyện

13/08/2021 11:00

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn toàn huyện có mưa vừa, mưa to; để chủ động biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn, UBND huyện Ba Chẽ ban hành Văn bản số 1359/UBND-NN ngày 12/8/2021 với nội dung trọng tâm yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ huy huyện khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Ba Chẽ có mưa vừa, mưa to. 

Nội dung công văn nêu rõ:

Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Ninh, diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm còn hết sức phức tạp nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt… trên địa bàn tỉnh ở mức cao đến rất cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chủ động phòng chống thiên tai sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện mùa mưa bão năm 2021, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Tại Thành phố Hạ Long, trong cơn mưa rạng sáng ngày 12/8/2021 đã xảy ra vụ sạt lở tường kè chắn đất (kè của hộ gia đình tự xây) làm thiệt về người và tài sản.

Thực hiện Công văn số 5395/UBND-NLN3 ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc chủ động biện pháp phòng, chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ huy huyện khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- Theo dõi thường xuyên diễn biến mưa lũ, tình hình bất thường do mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây ra, cảnh báo thông tin kịp thời đến tận các thôn, khu phố và người dân trên địa bàn biết để có các biện pháp phòng, tránh. Sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao rễ xảy ra sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối; ngập lụt, lũ quét đến nơi đảm bảo an toàn kịp thời. Đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối cho người dân trong mọi tình huống khi có mưa, lũ, sạt lở. Thực hiện nghiêm việc cử người trực, canh gác 24/24h thường xuyên và có biển cảnh báo, gác chắn tại các vị trí ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập khi có mưa lũ xuất hiện. Với các trường hợp xảy ra thiên tai, sạt lở đất, ngập lụt… phải báo cáo ngay về UBND huyện để chỉ đạo xử lý.

- Kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ ống, lũ quét (nhất là các công trình tường kè chắn đất tại các khu vực dân cư) để thông báo cho người dân biết chủ động sơ tán kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm; kiên quyết chỉ đạo các hộ dân phải sơ tán về nơi an toàn, trên nguyên tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân và đảm bảo về phòng chống dịch Covid-19.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát thống kê cụ thể số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt chi tiết đến từng khu vực, địa điểm. Trên cơ sở đó xác định nguy cơ ảnh hưởng để có phương án bố trí, ổn định hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và các khu vực quy hoạch an toàn trên địa bàn. Kết quả rà soát của các đơn vị gửi bằng văn bản về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 17/8/2021 để tổng hợp báo cáo UBND huyện (Có biểu mẫu kèm theo).

2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động xuống các đơn vị cơ sở để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả (nếu có) ngay tại đơn vị được phân công đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

3. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Tệp đính kèm

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1868
Đã truy cập: 7610242