Ban Thường vụ Huyện uỷ triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

31/08/2021 14:00

Ngày 31/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 8, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung cao độ, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tiêm phòng Vắc xin cho 1.068 lượt người, tất cả các trường hợp được tiêm đều an toàn; tổ chức hội nghị tập huấn toàn huyện hướng dẫn công tác y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ cách ly y tế quy mô 10.000 người; hoàn thành các phương án diễn tập phòng chống dịch; phướng án cách ly, phong tỏa theo từng cấp độ và diễn biến của dịch bệnh; tổ chức tuần cao điểm ra quân xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch từ ngày 16/8 đến ngày 20/8, lũy kế xử phạt 22 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 56 triệu đồng; đảm bảo mọi nguồn lực, cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở và chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”, đảm bảo “mục tiêu kép”; giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong tình hình mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thống nhất ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòn g- an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền kết quả Hội nghị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; hướng dẫn sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch Covid-19; bài phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới; Công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kịp thời  tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; trồng rừng đạt 103,7% kế hoạch, trong đó diện tích rừng trồng gỗ lớn, đạt 101,5% kế hoạch; diện tích trồng cây dược liệu, đạt 282% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 và 8 tháng đầu năm ước đạt 41 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 69,6% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 82% kế hoạch, đạt tỷ lệ cao so với bình quân chung toàn tỉnh. Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính; công quản lý đất đai, đô thị; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết đơn thư, khiếu nại được thực hiện hiệu quả và giải quyết kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống đại dịch Covid-19; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được duy trì; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo và giữ vững. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong tháng 8; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, bàn, cho ý kiến và thống nhất triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; cho ý kiến về kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện (04/10/1946 - 04/10/2021); công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, cao độ, toàn diện cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; quán triệt tinh thần chỉ đạo "Chống dịch như chống giặc" và nguyên tắc: "3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở cùng chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + Vắc-xin”; khẩn trương hoàn thành việc thành lập Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch ở mỗi cấp, trong phân công rõ nhiệm vụ, rõ cơ chế hoạt động và rõ cơ chế điều hành; tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; tổ giúp việc; củng cố hoạt động, đảm bảo mọi điều kiện cơ sở, vật chất, chế độ chính sách cho các chốt kiểm soát; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án diễn tập, phương án cách ly, nhất là phương án phòng chống dịch cho dịp lễ 2/9 Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và ngày Khai giảng năm học mới; trong dịp nghỉ lễ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện tuyệt đối không ra khỏi tỉnh khi không có việc cấp thiết. Các địa phương tiếp tục rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình di biến động dân cư; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp người và phương tiện lưu thông khu vực qua chốt; các khu vực đường mòn, lối mở, đường rừng… phải đảm bảo mục tiêu giữ bằng được địa bàn “An toàn - ổn định trong trạng thái bình thường mới”, để thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa duy trì đà tăng trưởng kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Về chương trình, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021), Đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn huyện, thực hiện tốt các nội dung trên cơ sở gắn chặt các hoạt động với công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện trên các phương tiện thông tin của tỉnh, của huyện; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có công với cách mạng, các đồng chí nguyên Lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên tại Đình Làng Dạ, xã Thanh Lâm và Gặp mặt kỷ niệm đảm bảo trên tinh thần hạn chế số lượng đại biểu; nội dung ngắn gọn, trang trọng, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh, các cơ sở Đảng tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ cơ sở; quan tâm công tác phát triển đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với thi hành Điều lệ Đảng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội theo kế hoạch; chỉ đạo sát sao công tác thu ngân sách nhà nước địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán được giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng đưa 2 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; siết chặt công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; xâm lấn đất rừng, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính; tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân; chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện; chủ động, sẵn sàng các biện pháp PCTT & TKCN trong mùa mưa bão; đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1044
Đã truy cập: 5086629