Ba Chẽ: Công khai thông tin số điện thoại đường dây nóng trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện và các xã, thị trấn

04/09/2021 16:00

Để thông tin rộng rãi đến Nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt và hướng dẫn người dân gọi điện, cung cấp thông tin, đề nghị giải đáp theo đúng cấp thẩm quyền; Phát huy hiệu quả của Trung tâm chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 các cấp. UBND huyện công khai thông tin số điện thoại đường dây nóng trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện Ba Chẽ đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Trung tâm). Trung tâm được đặt tại trụ sở HĐND và UBND huyện kết nối trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và kết nối đến toàn bộ 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trung tâm do đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Khánh Tùng trực tiếp làm Chỉ huy trưởng, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Chỉ huy và các thành viên còn bao gồm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện…

Sau khi thành lập và đi vào vận hành, Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp, xử lý các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện và hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Y tế và các sở, ban ngành tỉnh liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Dự báo tình hình, đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn, chủ động theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, chỉ đạo triển khai các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đảm bảo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo điều hành, điều phối, điều động nguồn lực về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để hạn chế thấp nhất các hậu quả do dịch bệnh xảy ra, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin nóng, đột xuất, chỉ đạo xử lý các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Xử lý các thông tin khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19, trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, UBND huyện để chỉ đạo, triển khai các biện pháp, giải pháp quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, tiếp nhận và xử lý các thông tin, nhất là thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh, an sinh xã hội, an ninh trật tự..., ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh cấp ủy, UBND, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Trung tâm Điều hành các xã, thị trấn, các phòng, ban, các cơ quan, đơn vị, nhân dân và doanh nghiệp trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch.

UBND huyện phổ biến để Nhân dân biết thông tin số điện thoại đường nóng và đề nghị người dân thực hiện việc cung cấp và giải đáp thông tin theo đúng cấp thẩm quyền, hạn chế tối đa phản ánh vượt cấp (Cấp tỉnh xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh; cấp huyện xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của huyện; cấp xã xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền xử lý của xã).

Thông tin số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch Covid-19 trên địa bàn huyện:

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2601
Đã truy cập: 6085973