Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2021

06/09/2021 20:30

Ngày 06/9, Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể tổ chức sinh hoạt đánh giá kết quả công tác tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tháng 9 năm 2021. Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự chỉ đạo sinh hoạt.

Thừa uỷ quyền Đ/c Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm 2016 - 2020 cho cá nhân Đ/c Khúc Thanh Nghị - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể huyện.

Trong tháng 8, Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể đã lãnh chỉ đạo toàn diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền 76 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9 và 75 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021); quán triệt 100% cán bộ, đảng viên nội dung lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công vtác phòng chống dịch Covid-19; bài phát biểu và bài viết của Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên biệt của MTTQ và các đoàn thể. Tình hình tư tưởng nhân dân ổn định, đồng thuận, thống nhất, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, trong tháng đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã hăng hái, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua sản xuất phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế; tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng thôn mẫu, vườn mẫu; trong đó thực hiện giúp đỡ 6 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo; hỗ trợ 2.000 cây giống hoa cho các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn xây dựng Nông thôn mới; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay vốn đối với 3.460 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, với tổng dư nợ đạt trên 257 tỷ đồng; chi kinh phí từ nguồn ủng hộ, mua sắm 900 bộ test kit nhanh Sar- Covi-2, với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng …thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định.

Đồng chí Bùi Văn Lưu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo kỳ sinh hoạt. 

Tại kỳ sinh hoạt, Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể đề ra Nghị quyết tháng 9 với các nội trọng tâm như: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021); thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch học tập chuyên đề, viết cam kết cá nhân toàn khóa; đặc biệt là triển khai Chương trình hành động số 06 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; duy trì sinh hoạt chi bộ, triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề; thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 và các nhiệm vu chuyên biệt theo kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh kỳ sinh hoạt Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể huyện.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả nổi bật của Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tiếp theo, Chi bộ khối tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới để giữ vững địa bàn an toàn; trọng tâm là tuyên truyền cán bộ, hội đoàn viên và Nhân dân tuân thủ thực hiện "5K + Vắc xin + Công nghệ", cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử; đăng kí và tích cực tham gia tiêm chủng Vaccin phòng, chống Covid -19; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo" xây dựng NTM, phong trào “Ngày thứ 7 Nông thôn mới", phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện; tổ chức các hoạt động thiết thực tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021); xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lưu ý Chi bộ khối cần chuẩn bị tốt công tác quy hoạch nhân sự cho Đại hội CCB, Đại hội Đoàn TNCS HCM, nhiệm kỳ 2022 - 2027; hằng tháng thực hiện phân công cho từng cán bộ, đảng viên dự sinh hoạt tại địa bàn các thôn, khu phố để nắm chắc hơn nữa tình hình cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là liên quan đến quyền lợi và bảo vệ trẻ em; làm tốt công tác hòa giải cơ sở về các vấn đề mẫu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân… phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu thực hiện thắng ợi chỉ tiêu nghị quyết và các nhiệm vụ chuyên biệt theo kế hoạch đề ra.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cá nhân đồng chí Khúc Thanh Nghị - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Chi bộ Khối MTTQ và Đoàn thể huyện vì có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm 2016 - 2020./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2038
Đã truy cập: 4736200