Ba Chẽ: Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI và công bố chỉ số CCHC năm 2020

10/09/2021 20:30

Ngày 10/9, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, DDCI, ICT và công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2020. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Lưu - Phó Bí thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện.

Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của huyện tiếp tục giữ vững xếp hạng ở vị trí nhóm dẫn đầu ở các lĩnh vực chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính… huyện đạt tổng số điểm là 89,63/100 điểm, tăng 0,8 điểm; xếp hạng 11/13 xếp loại Tốt. Trong đó, có 3 chỉ số thành phần tăng thứ hạng, gồm: Chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; chỉ số thành phần về Cải cách thủ tục hành chính và chỉ số thành phần điểm thưởng. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) được đánh giá dựa trên 2 trục nội dung lớn gồm: Nhận định đánh giá của người dân, tổ chức và sự hài lòng của người dân, tổ chức; qua tổng hợp, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện năm 2020 đạt 91,57. Chỉ số quản trị cấp huyện (DGI) đạt 82,50. Đối với chỉ số đánh giá thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) xếp hạng thứ 6/13 địa phương trong tỉnh, tăng 5 bậc (từ hạng 11 lên hạng 6) với tổng số điểm là 60,02, tăng 6,26 điểm so với 2019; trong đó có các chỉ số tăng cao như: Chi phí thời gian, tăng 9 bậc; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tăng 5 bậc; trong đó nội dung thành phần “ sử dụng Cổng TTĐT của chính quyền địa phương, trang dịch vụ công của tỉnh” huyện Ba Chẽ đạt điểm cao nhất, có sự bứt phá về mặt điểm số, đạt 5,93/6 điểm, chiếm 93,83 %, tăng 30,53% so với năm 2019.

Cũng trong năm 2020, công tác CCHC của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện có 05/19 đơn vị xếp loại xuất sắc, gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và ĐT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Tư pháp, đạt tỷ lệ 26,32%; có 14/19 đơn vị xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 73,68%; bình quân số điểm đạt được của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn năm 2020 là 87,17 (tăng 4,3 điểm so với năm 2019). 

Đ/c Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan chuyên môn; đơn vị các xã, thị trấn đã tập trung phân tích, thảo luận đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những các mặt tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cũng như các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện nâng cao chất lượng các chỉ số CCHC năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đ/c Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luân hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành luôn sát, đúng, trúng các các nhiệm vụ về công tác CCHC trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nổi bật là công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được nâng cao; công tác cải cách thể chế được quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Cải cách hành chính, Xây dựng nền hành chính thực sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cải thiện mới trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức vừa là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành vừa là mục tiêu hoạt động và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn huyện; vì vậy các cơ quan, địa phương phải chủ động rà soát, đơn giản hóa và đưa thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện; tăng cường triển khai cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích cực đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; hoàn thiện xây dựng tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; công tác ứng dụng nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử thể hiện rõ vai trò phục vụ chính quyền và nhân dân, mang lại sự hài lòng của nhân dân và các doanh nghiệp.

Bên cạnh chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu: Các cơ quan chuyên môn huyện; các xã, thị trấn phải quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, phổ biến, quán triệt nội dung và ý nghĩa của các chỉ số cải cách hành chính, PAR INDEX, SIPAS, DGI, DDCI trên tất cả các phương tiện thông tin với nhiều hình thức đa dạng phong phú; phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị; thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, kỹ năng làm việc trên môi trường mạng; chú trọng rà soát chuẩn hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao thần kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhân dân và các nhà đầu tư, kinh doanh để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự minh bạch và hiệu quả; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4… đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện tới cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân; đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả; nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 vinh dự được UBND huyện khen thưởng.

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 được UBND huyện khen thưởng./.

Bình Minh - Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 596
Đã truy cập: 4861951