UBND huyện Phiên họp thường kỳ 9 tháng đầu năm 2021

22/09/2021 15:00

Ngày 22/9 UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Đỗ Khánh Tùng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận phiên họp

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 15/12/2020 của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển.

Với nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sáng tạo, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng 20,5%, cao hơn 5,3% so với cùng kỳ, cao hơn 5,5% so với tốc độ tăng bình quân cả năm đề ra; tổng diện tích gieo trồng đạt 2.189,4 ha, bằng 104,8% cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 4.385,1 tấn, bằng 108,6% cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.190 ha đạt 106,3% kế hoạch, trong đó, diện tích rừng trồng gỗ lớn 660 ha, đạt 101,5% kế hoạch; trồng cây dược liệu đạt 280 ha đạt 333,3% kế hoạch, bằng 239,3% cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 43 tỷ đồng, đạt 114,2% dự toán tỉnh giao, đạt 96,7% dự toán huyện giao, tăng 43,3 % so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,2% kế hoạch, cao hơn 6,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, huyện tập trung hỗ trợ các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM, qua rà soát, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng; xã Minh Cầm đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, đã thu hút thêm 5 nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp Nam Sơn; chỉ số DDCI được cải thiện, tăng lên 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,63%, tỷ lệ cận nghèo còn 1,34%; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; chiến dịch tiêm chủng vacxin toàn dân mũi 1 phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ  tiêm chủng đạt 95,6%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; thu nhập bình quân đầu người tăng 7,8 triệu đồng so với năm 2020; tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên trên cơ sở và điều kiện thực tế trong 3 tháng cuối năm 2021 và sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, UBND huyện dự báo cả 16/16 chỉ tiêu chính sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó có 11/16 chỉ tiêu vượt mức, gồm: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá hiện hành đạt 15%; tổng sản lượng lương thực đạt 6.650 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó: trồng rừng gỗ lớn đạt 650 ha, trồng dược liệu đạt 84 ha); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 15%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 45 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và thể thấp còi còn dưới 13,0%, thể nhẹ cân còn dưới 9,0%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,5%; tỷ lệ hộ nghèo con dưới 0,5%; cận nghèo dưới 1%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý đạt 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5% ; tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%.

Có 5/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Duy trì 50 giường bệnh/1 vạn dân, đạt 12,0 bác sỹ/1 vạn dân; duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia;  giải quyết việc làm mới cho 550 lao động; duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 72%; xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM, theo bộ tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 Phiên họp cũng đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND huyện trong 9 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục bám sát, tập trung quyết liệt thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tiếp tục chú trọng, triển khai toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo “mục tiêu kép” giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới; triển khai kịp thời tiến độ tiêm Vacxin mũi 2 theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp; triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; phát triển nhân rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% trước 30/9; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm đạt 55 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng so với năm 2020; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, quản lý bảo vệ rừng, đất rừng; đẩy mạnh thực hiện phong trào ngày thứ 7 Nông thôn mới, ngày Chủ nhật xanh; quan tâm công tác bảo vệ môi trường hoàn tất các điều kiện để trình thẩm định các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn đạt chuẩn NTM và xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao.Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,5%; triển khai tích cực các nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công; tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải thiện thứ hạng các chỉ số Par Index, DGI, Sipas, DDCI, ICT Index; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại. Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội; quốc phòng- an ninh của năm 2021. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị chuyên môn chuẩn bị chu đáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2022; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021)./. 

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3259
Đã truy cập: 4128887