Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

23/09/2021 14:00

Ngày 23/9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Vũ Thành Long- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đảng quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ, chủ đề công tác năm 2021; lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,81%, có 179 đại biểu trúng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo “mục tiêu kép”, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định và phát triển; thực hiện tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU của tỉnh về “Phát triển  bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về Đề án trồng rừng gỗ lớn, đề án trồng cây dược liệu; công tác giảm nghèo, kịch bản tăng thu ngân sách nhà nước, tăng trưởng kinh tế.

Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách  pháp luật của Nhà nước được quan tâm chú trọng; nhất là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19… Công tác Tổ chức - cán bộ; phát triển đảng được quan tâm chú trọng, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 60 đảng viên mới nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 2.100 đồng chí; tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 34 đồng chí. Công tác Kiểm tra giám sát, thanh tra tiếp tục được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; đã hoàn thành 17/21 cuộc, đạt tỷ lệ 85% kế hoạch, thi hành kỷ luật Đảng đối với 02 đảng viên. Công tác Dân vận của đảng tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, thực hiện hiệu quả 53 mô hình dân vận khéo; tổ chức tốt 10 hội nghị giao ban, tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư cấp ủy huyện với đội ngũ cán bộ thôn, khu phố và nhân dân trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; HĐND huyện khóa XX tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, bầu ra các chức danh bộ máy chính quyền, tỷ lệ phiếu bầu các chức danh đạt tuyệt đối 100%, qua đó thể hiện sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện; tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, thông qua 12 Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa phương. UBND huyện điều hành linh hoạt, hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 20,9%, cao hơn 5,3% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách tăng 25,5% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 30 tỷ đồng; đưa 03 doanh nghiệp lớn (Công ty CP Sàn ANZ, Công ty Trường Sơn 36, Công ty CP thủy sản BNA) tại Cụm CN Nam Sơn đi vào hoạt động; trồng rừng gỗ lớn, được liệu vượt cao so với kế hoạch đề ra, trong đó diện tích cây dược liệu đạt 333,3% kế hoạch; diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 101,5% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 43 tỷ đồng, đạt 114,2% dự toán tình giáo, đạt 96,7% dự toán huyện giao, tăng 43,3% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,2% kế hoạch, cao hơn 6,5% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, qua rà soát, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng; xã Minh Cầm đủ điều kiện công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả; chỉ số DDCI được cải thiện, tăng lên 5 bậc, xếp hạng 6/13 địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng, trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,63%, tỷ lệ cận nghèo còn 1,34%; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; chiến dịch tiêm chủng Vắc xin diện rộng mũi 1 phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả nổi bật, tỷ lệ  tiêm chủng đạt 95,6%; công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề giải quyết việc làm được chú trọng; thu nhập bình quân đầu người tăng 7,8 triệu đồng so với năm 2020; tình hình quốc phòng - an ninh được đảm bảo giữ vững.

Theo dự báo, cả 16/16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực của Đảng bộ huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Trong đó, có 10/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, gồm: Tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 80% trở lên; Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giả hiện hành đạt 15%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 498 tỷ đồng, tăng 15%; Trồng rừng tập trung đạt 3.000 ha (trong đó, rừng gỗ lớn 650 ha), trồng dược liệu 84 ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 45 tỷ đồng; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67,5%; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%; cận nghèo dưới 1%; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom xử lý 99%; Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,5%; hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch 99%.

Có 6/16 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, gồm: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đàng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên vào Đoàn đạt trên 75%; Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm tăng từ 3 - 3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm; Duy trì 100% số trường học đạt chuẩn Quốc gia; giải quyết việc làm mới 550 lao động; Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72%; xã Minh Cầm đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM theo tiêu chí Đồng bằng Sông Hồng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 01/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025 và kết quả triển khai thực hiện đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; báo cáo công tác triển khai Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2021; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ sở Đảng tiếp tục quán triệt,  cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm công tác phát triển đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ở các cấp, các ngành, nhất là các cuộc kiểm tra đột xuất; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, Chỉ thị số 02-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác giới thiệu, đào tạo việc làm và Đề án trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu; nghiêm túc triển khai kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau thanh tra; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh về cơ sở, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

HĐND các cấp tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác giám sát, trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc chất vấn, trả lời chất vấn và việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; quan tâm chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các cơ sở Đảng tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân đạt 100% trước ngày 30/9, chuẩn bị chu đáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch kinh tế -xã hội, đầu tư công năm 2022; thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp, triển khai hỗ trợ chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnhphong trào xây dựng Nông thôn mới;, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí Thu nhập, Môi trường; các xã Đồn Đạc, Thanh Sơn, Minh Cầm khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để trình thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao; chỉ đạo sát sao nhiệm vụ thu ngân sách, mục tiêu đạt 55 tỷ đồng, vượt 31% dự toán tỉnh giao… tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành; năng lực quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 0,5%; Lực lượng vũ trang huyện đảm bảo các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Nam Sơn, Đồn Đạc và Thị trấn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị; sẵn sàng các phương án, kế hoạch thực hiện tốt công tác PCTT& TKCN, PCCC; đảm bảo ANTT, ATGT; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh của năm 2021./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3737
Đã truy cập: 4117844