Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021)

23/09/2021 20:00

Ngày 23/9, Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chính tri tư tưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2021 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo hội nghị; đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy chủ trì sinh hoạt; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy.

Đồng chí Vũ Thành Long - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu phân tích làm rõ những nội dung quan trọng trong chương trình sinh hoạt chuyên đề.

Đợt sinh hoạt chuyên đề, nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc thêm về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, đạo đức cách mạng của Bác; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quyết tâm, ra sức thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, mang ý nghĩa thiết thưc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 - 04/10/2021).

Đồng chí Bùi Văn Lưu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy phát biểu kết luận nội dung sinh hoạt.

Nội dung trọng tâm của đợt sinh hoạt chuyên đề tập trung nghiên cứu, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đì lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về "Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Trường Sơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy thông qua báo cáo đề dẫn sinh hoạt chuyên đề.

Trên cơ sở báo cáo đề dẫn và xem phóng sự Ba chẽ - 75 năm xây dựng và trưởng thành, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tập trung, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện học và làm theo Bác, cũng như trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến tham luận các nội dung; đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác chính trị, tư tưởng; Tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện đổi mới công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, trong thực thi nhiệm vụ cũng như trong học tập, lao động và sinh hoạt; góp phần quan trọng thực hện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Các chi bộ tham luận đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn cảnh đợt sinh hoạt chuyên đề.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Huyện ủy tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ, sáng kiến tham gia thực hiện tốt các lĩnh vực công tác chuyên môn, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị…, tạo thêm sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, vượt khó vươn lên thực hiện có kết quả những chương trình kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng; ý chí tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2526
Đã truy cập: 6916986